Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет22062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мишел Темер дал съгласие да подкупят ексшефа на парламента Едуардо Куня

Мишел Темер дал съгласие да подкупят ексшефа на парламента Едуардо Куня

Мишел Темер дал съгласие да подкупят ексшефа на парламента Едуардо Куня

Бразил­с­кият вес­т­ник “Глобо“ съобщи за запис на раз­говор, в който президен­тът Мишел Темер дал съг­ласие да бъде под­купен бив­шият пред­седател на пар­ламента Едуардо Куня, сега излежаващ 15-годишна присъда за коруп­ция, предаде Рой­терс.

Темер дал съг­ласието си за под­куп­ване на Куня в раз­говор на 7 март с Жоесли Батиста, един от соб­с­т­вениците на групата J&F, кон­т­ролираща ком­панията за произ­вод­с­тво на месо JBS.

Батиста нап­равил запис на раз­говора. Той казал на Темер, че изп­лаща на Куня парични суми, с които купува мъл­чанието му.

Преди да бъде осъден на 15 години зат­вор за коруп­ция в края на март, Куня бе един от най-влиятелните политици в Бразилия и главно дейс­т­ващо лице в процеса по отс­т­раняване от власт на лявата президен­тка Дилма Русеф, след което президент стана Мишел Темер.

“Трябва да продъл­жиш да го под­куп­ваш“, казал Темер, цитиран от “Глобо“.

В операцията “Екс­п­ресно измиване“, започ­нала като обик­новено след­с­т­вие през март 2014 г., бе раз­к­рита широка коруп­ционна мрежа в дър­жав­ния пет­ролен гигант “Пет­роб­раз” и ком­панията “Одеб­рехт”.

Заради избух­налия гран­диозен скан­дал Вър­хов­ният съд раз­реши да започ­нат 76 след­с­т­вия срещу стотици политици от целия спек­тър.

Президен­тът Мишел Темер отрече да се е съг­ласявал да бъде под­купен евен­туален свидетел в след­с­т­вието за коруп­цион­ния скан­дал.

Темер призна в дек­ларация, че се е срещ­нал в началото на март с Батиста, но каза, че раз­говорът му с него по никакъв начин не го злепос­тавя като президент.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...