Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Най великата математичка в света е починала на 40-годишна възраст

Най великата математичка в света е починала на 40-годишна възраст

Най великата математичка в света е починала на 40-годишна възраст

Един­с­т­вената жена носителка на най-високата математическа наг­рада е починала от рак на 40-годишна въз­раст, съобщи Стан­фор­д­с­кият универ­ситет, цитиран от ДПА.

Родената в Иран Мариам Мир­захани е била удос­тоена с “Медала на Фийлдс” — смятан за математически еквивалент на Нобеловата наг­рада — през 2014 г. и е един­с­т­вената жена в 80-годишната история на наг­радата на името на канад­с­кия математик Джон Чарлз Фийлдс (18631932 г.).

Мир­захани, която е професорка в Стан­форд от 2008 г., е обяс­нила кривите повър­х­нини, изпол­з­вайки “теоретич­ната математика, която изг­лежда като чужд език за хората извън математиката: модули на риманови повър­х­ности, теория на Тайх­мюлер, хипер­болична геомет­рия, ергодична теория и сим­п­лек­тична геомет­рия“, сe казва в съоб­щението на универ­ситета.

Въп­реки теоретич­ния си харак­тер ней­ната научна дей­ност оказа въз­дейс­т­вие върху физичес­ките проуч­вания за това как е въз­ник­нала вселената и в други клонове на математиката.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...