Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон28052018

Брой 103, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67051 BGN1 GBP = 2.22372 BGN1 CHF = 1.68635 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Великобритания и ЕС започнаха нов кръг преговори за Брекзит

Великобритания и ЕС започнаха нов кръг преговори за Брекзит

Великоб­ритания и ЕС започ­наха вчера първи пълен кръг преговори за Брек­зит. “Миналия месец пос­тавихме добро начало, но сега нав­лизаме в същ­ността на въп­роса“, каза британ­с­кият минис­тър за Брек­зит Дей­вид Дей­вис пред репор­тери в цен­т­ралата на Еврокомисията в Брюк­сел, където беше пос­рещ­нат от глав­ния преговарящ на ЕС Мишел Бар­ние.

Глав­ният преговарящ на ЕС отказа да даде под­роб­ности за раз­говорите и заяви, че ще нап­рави това в чет­вър­тък след прик­люч­ването на четирид­нев­ния кръг преговори. “Необ­ходимо е да проучим и срав­ним позициите си, за да пос­тиг­нем добър нап­редък“, каза той.

Преговорите тази сед­мица ще се със­редоточат върху правата на граж­даните, искането на ЕС Великоб­ритания да плати около 60 млрд. евро за пок­риване на поетите ангажименти към бюджета на общ­ността, проб­лема за границата с Ирлан­дия и въп­роса за юрис­дик­цията на Съда на ЕС.

Преговарящите ще се раз­делят на групи за обсъж­дане на раз­лич­ните теми, а за чет­вър­тък е планирана прес­кон­ферен­ция.

България

Икономика

Култура

„Върви, народе възродени!

„Върви, народе въз­родени!

Българинът се обръща с носталгия към миналото си, защото се нуждае от Възраждане на духа

„В началото бе Слово“, и ако Божес­т­веното слово е На…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Нова тревога за родните фермери

Нова тревога за род­ните фер­мери

Германия дава рамо на украинските земеделци за търговия в ЕС

Гер­мания преговаря за съз­даването на екс­пор­тна аген­ция за сел­с­кос­топан­с­ките прод…

Прочети още:

Loading...