Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Британските депутати подкрепиха отмяната на европейското законодателство

Британските депутати подкрепиха отмяната на европейското законодателство

Британските депутати подкрепиха отмяната на европейското законодателство

Британ­с­ката Камара на общините под­к­репи Законоп­роекта за отмяна на европейс­кото законодател­с­тво с 326 гласа “за“ срещу 290 против, предаде АП.

Целта на законоп­роекта е хиляди закони и регулации на ЕС да се тран­с­фор­мират в закони на Обединеното крал­с­тво, когато то напусне ЕС през 2019 г. Това е необ­ходимо, каз­ват кон­сер­ваторите, за да се избегне хаос след Брек­зита. Но опозицион­ните депутати, под­к­репени и от някои кон­сер­ватори, заявиха, че ще се опитат да внесат промени в законоп­роекта на след­ващия етап, тъй като според тях той дава прекалено големи права на правител­с­т­вото да променя закони.

Лей­бърис­тите се опитаха да блокират процеса на обсъж­дането на законоп­роекта, призовавайки правител­с­т­вото да нап­рави някои отс­тъпки, но след продъл­жили повече от 8 часа дебати, депутатите отх­вър­лиха с 318 гласа срещу 296 поп­рав­ките на лей­бърис­тите.

Сега законоп­роек­тът, който ще стане един от най-важните кон­с­титуционно значими законодателни актове в британ­с­ката история, отива за обсъж­дане в комисиите на Камарата на общините. Очаква се този процес да продължи не по-малко от сед­мица и е въз­можно да започне едва през октом­ври. Следва трето, зак­лючително четене в дол­ната камара и след като бъде приет, ще отиде за раз­г­леж­дане от Камарата на лор­довете. Там пред­с­тои аналогична процедура с три четения. Проек­тът ще получи статут на закон, след като двете камари съг­ласуват окон­чателно тек­ста и той бъде одоб­рен от кралица Елизабет Втора.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...