Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Стачката против новите икономии на Макрон парализира Франция

Стачката против новите икономии на Макрон парализира Франция

Стачката против новите икономии на Макрон парализира Франция

Служителите във френ­с­кия въз­душен кон­т­рол се включиха в национал­ната стачка — и от това пос­т­радаха 450 000 път­ници, предава Си Ен Ен. Около 1000 полета са били отменени в Европа само във втор­ник заради протеста, като те са засег­нали над 150 000 път­ници. Полетите на други 300 000 път­ници са били забавени.

Общата национална стачка блокира Фран­ция във втор­ник и в нощта срещу сряда.

Френ­с­ките син­дикати, които пред­с­тав­ляват над 5.4 млн. души, работещи в дър­жав­ния сек­тор, негодуват срещу планираните от правител­с­т­вото икономии, които ще засег­нат условията на труд и изп­лащане на бол­нич­ните.

Протес­тът срещу плановете да бъдат сък­ратени 120 000 работни места и да бъде намалена изп­лащаната сума при бол­нични е пър­вият от десетилетие, зад който зас­танаха всич­ките 9 проф­съюза във Фран­ция.

По-рано френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон обеща да намали бюджет­ния дефицит на страната, като ореже огром­ния пуб­личен сек­тор. Икономис­тите посоч­ват, че рефор­мите ще дадат тласък на икономиката, но син­дикатите не са доволни.

Мак­рон може да е спечелил началото на бит­ката за реформа на френ­с­ката икономика, но национал­ната стачка на работещите в дър­жав­ния сек­тор засилва натиска върху лидера, който се опитва да опровер­гае критиките, че е “президент само на богатите“, комен­тира Рой­терс.

Правител­с­т­вените мерки, пред­виж­дащи намаляване на помощта за жилищни раз­ходи и повишаване на някои вноски за социално осигуряване, като същев­ременно се намалява кор­поратив­ният данък и се премахва “данък богат­с­тво“, раз­г­невиха социалис­тичес­ката опозиция и предиз­викаха атаки от леви медии.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...