Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Русия не е обещавала да осигури изтегляне на проирански формирования от Сирия

Русия не е обещавала да осигури изтегляне на проирански формирования от Сирия

Русия не е обещавала да осигури изтегляне на проирански формирования от Сирия

Москва обвини САЩ, че подкрепят терористи от “Ислямска държава“

Русия не е обещавала да осигури изтег­ляне на проиран­ски фор­мирования от Сирия, заяви рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров, съобщи РИА Новости.

По-рано висш пред­с­тавител на Дър­жав­ния депар­тамент на САЩ, комен­тирайки под­писания на 8 ноем­ври трис­т­ранен меморан­дум между Русия, САЩ и Йор­дания, заяви, че Русия била обещала да помогне за изтег­ляне на иран­с­ките и проиран­с­ките сили от Югозападна Сирия.

Лав­ров заяви вчера пред жур­налисти, че Русия не е раз­говаряла засега “кон­к­ретно и под­робно“ за това какво се случва на цялата територия на Сирия. Минис­търът посочи, че Русия и Иран са законно в Сирия по покана на сирийс­кото правител­с­тво, а има “нелегитимно присъс­т­вие, скалъпено от САЩ, което извър­шва военни дейс­т­вия, включително и самос­тоятелно, по преди всичко, като под­к­репя опозиционни фор­мирования“.

Същев­ременно рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната обяви, че е установило случаи, в които меж­дународ­ната коалиция, оглавявана от САЩ, е под­к­репяла терористи от “Ислям­ска дър­жава“ (ИД). За това говорят факти, отк­рити миналата сед­мица по време на операцията на сирийс­ките войски за освобож­даване на град Абу Кемал с под­к­репа от рус­ката авиация.

Американ­ците отказаха в категорична форма да нанасят въз­душни удари по колона терористи от ИД с мотива, че по техни данни терорис­тите “доб­роволно им се предават в плен“ и сега за тях важат положенията на Женев­с­ката кон­вен­ция за третирането на воен­ноп­лен­ниците, пояс­нява рус­кото военно ведом­с­тво. Според него авиация на коалицията се е опитала освен това да съз­дава пречки на рус­ките самолети в района на Абу Кемал, за да осигури на терорис­тите безопасно изтег­ляне от района.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...