Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Премахват всички паметни знаци за Чан Кайши в Тайван

Премахват всички паметни знаци за Чан Кайши в Тайван

Всички паметни знаци в прос­лава на бив­шия тай­ван­ски дик­татор националист Чан Кайши, пос­тавени на ост­рова, ще бъдат премах­нати по силата на нов закон, целящ да обърне страницата на авторитар­ното минало, предаде АФП. Тай­ван­с­ките депутати приеха нор­матив­ния акт, пред­виж­дащ задъл­жително премах­ване на всички монументи, пос­вещения и съоръжения, издиг­нати в чест на тази спорна фигура. Статуите ще бъдат съборени, улици и училища ще получат нови имена.

Законът отваря път и за под­робно раз­с­лед­ване на т. нар. бял терор в Тай­ван след 1949 г., когато националис­тите от пар­тията Гомин­дан бягат от кон­тинен­тален Китай, след като са раз­г­ромени от комунис­тичес­ките войски на Мао Цзедун. От 1949 до 1987 г., когато дейс­тва извън­редно законодател­с­тво, хиляди хора, обявени за врагове на правител­с­т­вото, са измъч­вани и убити от режима на Чан и неговия син. Тай­ванци отдавна водят борба за реабилитиране на нес­п­равед­ливо хвър­лените в зат­вора и екзекутирани жер­тви на дик­татурата и за изоб­личаване на извър­шителите на тези прес­тъп­ления.

Авторитар­ният режим на Чан Кайши трябва да бъде “лишен от всякаква легитим­ност“, защото е нарушавал свободата и демок­рацията, казва законът. До две сед­мици пред­с­тои той да бъде под­писан от президен­т­ката Цай Инг­вен, след което ще влезе в сила.

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Земеделие