Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт17072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мнозинството руснаци са оптимисти за ситуацията в страната, сочи изследване

Мнозинството руснаци са оптимисти за ситуацията в страната, сочи изследване

Хората в Русия гледат вече по-оптимистично на ситуацията и в страната като цяло, и в своя личен живот, пише “Извес­тия“. Социал­ните наг­ласи през 2017 г. доста над­х­вър­лят по оптимизъм дан­ните от 2015 и 2016 г. Според 73 на сто от запитаните в Русия всичко е наред, а 83 на сто са доволни и от лич­ните си успехи. Това са данни от допит­ване, изп­ратени във вес­т­ника от социологичес­кия цен­тър ВЦИОМ.

Степан Лвов от ВЦИОМ отбелязва, че преди половин година жителите на Русия са имали съм­нения дали е намерен изход от труд­ното положение, в което страната се намира от 2015 г. насам. Сега обаче по думите му те се чув­с­т­ват ком­фор­тно и смятат, че във федерацията всичко върви, както му е редът. “Някои все още са под влияние на инер­цията, смятайки, че трябва да са готови за най-лошия сценарий — за всеки случай. Сега те са към 1/3. С подоб­ряване на наг­ласите кризис­ните очак­вания неиз­бежно ще стих­ват“, смята социологът.

Според Кон­с­тан­тин Калачов, аналитик от друг мозъчен цен­тър — “Политичес­ката екс­пер­тна група“, истин­с­кият оптимизъм идва не от убеж­дението, че всичко ще бъде наред, а че не всичко ще бъде лошо. “Най-трудното (за Русия) наис­тина вече отмина. При това хората са уморени от социал­ния песимизъм и вече не го искат. Очак­ванията за бъдещето са пред­паз­ливи, но позитивни, а най-лошото вече не ни плаши. В общес­т­вото се фор­мира все по-ясно тър­сене на оптимизъм и позитивни неща“, комен­тира пред “Извес­тия“ Калачов.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Земеделие

Протестът на овцевъди и козевъди се мести в София

Протес­тът на овцевъди и козевъди се мести в София

Тъй като не беше пос­тиг­нато споразумение с Минис­тер­с­тво на земеделието, храните и горите (МЗХГ) как сек­торът да бъде ком­пен­сиран от загубени…

Прочети още:

Loading...