Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет16082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72761 BGN1 GBP = 2.19436 BGN1 CHF = 1.73251 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Отломките от разбилия се край Москва Ан-148 са пръснати на 300 000 кв. м

Отломките от разбилия се край Москва Ан-148 са пръснати на 300 000 кв. м

Отломките от разбилия се край Москва Ан-148 са пръснати на 300 000 кв. м

Роднините на всички 71 загинали получават по 1 млн. рубли допълнително

Отлом­ките от път­ничес­кия самолет Ан-148, който се разби в неделя недалеч от Мос­ква, са пръс­нати на площ от над 300 000 кв. м, предаде ТАСС, цитирайки Игор Кут­ров­ски, първи зам.-началник на Национал­ния цен­тър за кризисни ситуации на Минис­тер­с­т­вото на извън­ред­ните ситуации (МЧС).

Самолетът изчезна от радарите 4 минути след излитането си от Мос­ква. Екипежът не е подал сиг­нал за бед­с­т­вие.

Отк­рити са род­нините на всички 71 загинали и им се оказва всес­т­ранна помощ. В Мос­ква и Орск, за където е летял самолетът, са под­гот­вени хотели, които да приемат род­нините, с които работят 29 психолози на МЧС.

Следователите се опит­ват да изяс­нят причините за катас­т­рофата, но работата им се зат­руд­нява от дебелата снежна пок­ривка. Влас­тите раз­г­леж­дат всички хипотези, включително климатич­ните условия, човеш­кия фак­тор и тех­нически проб­леми, без да споменават терорис­тична следа.

Пуб­ликуван е запис от охранителна камера, показ­ваща нещо, което прилича на голяма огнена топка, прекосяваща небето. Двете черни кутии на раз­билия се край Мос­ква самолет са пов­редени, но дан­ните от тях ще може да бъдат раз­четени, каз­ват екс­перти.

Говорител­ката на След­с­т­вения комитет на Рус­ката федерация Свет­лана Пет­ренко заяви, че следователите са установили, че самолетът не се е раз­пад­нал във въз­духа и не е имало пожар на борда му. Той е екс­п­лодирал при удара със земята, каза Пет­ренко.

Род­нините на загиналите при катас­т­рофата ще получат по 1 млн. рубли допъл­нително обез­щетение извън зас­т­рахов­ката, съобщи президен­т­с­кият пред­с­тавител на Привол­ж­с­кия федерален окръг Михаил Бабич. Той допълни, че на близ­ките на жер­т­вите ще бъде оказана и психологическа помощ.

3 деца на въз­раст между 5 и 12 години, както и 17-годишен юноша са сред загиналите при самолет­ната катас­т­рофа. Сред път­ниците е имало и трима чуж­денци — граж­дани на Швей­цария Азер­байджан и Казах­с­тан.

България

Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

Несебър­с­кия общинар Пейко Янков остава в ареста

В ареста за пос­тоянно остава членът на Общин­ски съвет – Несебър Пейко Янков, който има още две обвинения за учас­тие в прес­тъп­ната група на Д…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В културен център “Двореца“в Балчик отбелязват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

В кул­турен цен­тър “Двореца“в Бал­чик отбеляз­ват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

Вдъхновява се от Чайковски, Балакирев, Бородин, Римски-Корсаков и Мусоргски

Музика на Клод Дебюси — сочен за един от основополож­ниците на имп…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

949 лева за декар нива в Плевенско

949 лева за декар нива в Плевен­ско

В срав­нение с пред­ход­ната 2016 година сред­ната цена в областта се е увеличила с почти една пета — с 19.1 на сто.

Сред­ната цена на земедел­ска …

Прочети още:

Loading...