Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет16082018

Брой 162, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.72761 BGN1 GBP = 2.19436 BGN1 CHF = 1.73251 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) НАТО: Дори и без територии, “Ислямска държава“ остава заплаха

НАТО: Дори и без територии, “Ислямска държава“ остава заплаха

Коалицията срещу “Ислям­ска дър­жава“ (ИД) освободи почти всички територии, зав­ладени от терорис­тите, но ИД остава зап­лаха, дори и без територия. Това заяви на прес­кон­ферен­ция генерал­ният сек­ретар на НАТО Йенс Стол­тен­берг. Според него дър­жавите от коалицията трябва да решат как да пос­тъпят с джихадис­тите. Той уточни, че НАТО под­к­репя коалицията, но не учас­тва в ней­ната дей­ност, освен с предос­тавените самолети-радари.

По повод започ­налата вчера двуд­невна среща на минис­т­рите на отб­раната от пакта генерал­ният сек­ретар отбеляза, че се очак­ват решения за промени в коман­д­ването на алианса. Пред­вижда се минис­т­рите да одоб­рят обособяването на отдел за наб­людение на Атлан­тика, откъдето преминават комуникациите между Северна Америка и Европа. Вторият нов отдел ще съг­ласува раз­мес­т­ването на войски на НАТО в Европа.

Минис­т­рите от НАТО обсъж­дат пър­вите национални планове за изпъл­нение на целта вложенията в отб­ранителни способ­ности да дос­тиг­нат 2 % от БВП до 2024 г. Стол­тен­берг съобщи, че едва 15 от 29-те страни от НАТО изг­лежда ще бъдат в със­тояние да пос­тиг­нат нав­реме тази цел.

България

Несебърския общинар Пейко Янков остава в ареста

Несебър­с­кия общинар Пейко Янков остава в ареста

В ареста за пос­тоянно остава членът на Общин­ски съвет – Несебър Пейко Янков, който има още две обвинения за учас­тие в прес­тъп­ната група на Д…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В културен център “Двореца“в Балчик отбелязват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

В кул­турен цен­тър “Двореца“в Бал­чик отбеляз­ват 100-години от смъртта на Клод Дебюси

Вдъхновява се от Чайковски, Балакирев, Бородин, Римски-Корсаков и Мусоргски

Музика на Клод Дебюси — сочен за един от основополож­ниците на имп…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

949 лева за декар нива в Плевенско

949 лева за декар нива в Плевен­ско

В срав­нение с пред­ход­ната 2016 година сред­ната цена в областта се е увеличила с почти една пета — с 19.1 на сто.

Сред­ната цена на земедел­ска …

Прочети още:

Loading...