Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21062018

Брой 121, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68926 BGN1 GBP = 2.22562 BGN1 CHF = 1.69527 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Джим Матис пристигна в Кабул, САЩ търсят диалог с талибаните

Джим Матис пристигна в Кабул, САЩ търсят диалог с талибаните

Минис­търът на отб­раната на САЩ Джим Матис прис­тигна вчера в столицата на Афганис­тан, предаде АП. По време на визитата, която не беше обявена пред­варително от съоб­ражения за сигур­ност, Матис се срещна с афганис­тан­с­кия президент Ашраф Гани и с американ­с­кия коман­д­ващ ген. Джон Никъл­сън. Ударението е пос­тавено върху пер­с­пек­тивите за прив­личане на поне някои талибани към помирение с афганис­тан­с­кото правител­с­тво.

Миналата сед­мица висши служители от американ­с­кото разуз­наване пред­с­тавиха пред Кон­г­реса смесена прог­ноза за Афганис­тан. Според тях, макар че правител­с­т­вените сили над­деляват, талибаните вероятно ще зас­т­рашат афганис­тан­с­ката стабил­ност през 2018 г. САЩ регис­т­рират приз­наци на интерес от страна на талибан­ски пред­с­тавители да проучат на въз­мож­ността за преговори с Кабул за прек­ратяване на над 16-годишната война, заяви Матис, цитиран от Рой­терс, като уточни, че такива приз­наци имало още преди няколко месеца. Има интерес от страна на талибаните, заяви Матис пред репор­тери в самолета преди кацането в Кабул.

Афганис­тан­с­кият президент Ашраф Гани миналия месец пред­ложи преговори без пред­варителни условия с талибан­с­ките бун­тов­ници. Американ­ски пред­с­тавители оцениха пред­ложението като важен жест от страна на Кабул. Матис заяви, че някои от приз­наците, под­роб­ности за които той не раз­кри, датират отп­реди изяв­лението на Гани. Минис­търът заяви, че целта е да бъдят убедени талибаните, че не могат да победят, с надеж­дата, че това ще ги склони да преговарят.

България

Икономика

Култура

Спорт

Сеп Блатер прис­тигна в Мос­ква

Бив­шият президент на ФИФАСеп Блатер прис­тигна в Мос­ква, за да наб­людава мачовете от Мон­диал 2018. Oчак­ванията са Блатер да остане няколко дн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Проектът на ЕК е за 81 250 евро максимален таван на плащанията

Проек­тът на ЕК е за 81 250 евро мак­симален таван на плащанията

Предвижда се междинни нива за намаляване на субсидиите в диапазона между 60 000 и 100 000 евро

Проек­тът на Европейс­ката комисия (ЕК) за пониж…

Прочети още:

Loading...