Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Москва иска достъп до веществото, с което е тровен бивш руски агент

Москва иска достъп до веществото, с което е тровен бивш руски агент

Москва иска достъп до веществото, с което е тровен бивш руски агент

Лондон не е изпълнил международните си задължения, обяви Лавров

Русия нас­тоява да получи дос­тъп до химич­ното вещес­тво, с което са отровени във Великоб­ритания бив­шият руски шпионин Сер­гей Скрипал и дъщеря му Юлия, преди Мос­ква да даде исканите от Лон­дон обяс­нения, заяви рус­кият вън­шен минис­тър Сер­гей Лав­ров, цитиран от ТАСС.

“Поис­кахме с официална нота дос­тъп до това вещес­тво в съот­вет­с­т­вие с Кон­вен­цията за заб­рана на химичес­ките оръжия (КЗХО) и нас­тояхме за дос­тъп до всички данни от раз­с­лед­ването, тъй като една от жер­т­вите е рус­ката граж­данка Юлия Скрипал“, каза в Мос­ква на прес­кон­ферен­ция Лав­ров.

Русия е невинна и е готова да съдейс­тва на британ­с­ките власти в раз­с­лед­ването на отравянето, ако Великоб­ритания изпълни меж­дународ­ните си задъл­жения по КЗХО, отбеляза рус­кият вън­шен минис­тър.

Лав­ров заяви, че искането на Русия за дос­тъп до химичес­кото вещес­тво е било отх­вър­лено от Лон­дон, което според него е нарушение на КЗХО от Лон­дон.

Пред­ния ден британ­с­ката премиерка Тереза Мей каза, че Скрипал и дъщеря му са били отровени с нер­в­нопаралитично вещес­тво от военен тип, което се е раз­работ­вало в СССР, и даде на Русия срок от 24 часа да обясни как това вещес­тво се е озовало във Великоб­ритания.

Русия ще отговори за питането на Великоб­ритания за отров­ното вещес­тво, ако то бъде отп­равено според нор­мите на КЗХО. Според Лав­ров кон­вен­цията пред­вижда 10 дни срок за такъв отговор.

Русия не е получавала запит­ване от Великоб­ритания за вещес­т­вото, изпол­з­вано при отравянето на бив­шия пол­ков­ник от рус­кото военно разуз­наване Сер­гей Скрипал и дъщеря му Юлия, заяви Лав­ров.

Същев­ременно британ­с­кият вът­решен минис­тър Амбър Ръд заяви, че се раз­с­лед­ват твър­дения, че Русия е замесена в 14 смър­тни случаи във Великоб­ритания през пос­лед­ните години.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...