Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Очакват Мило Джуканович да стане втори път президент на Черна гора

Очакват Мило Джуканович да стане втори път президент на Черна гора

Очакват Мило Джуканович да стане втори път президент на Черна гора

Граж­даните на Черна гора избираха в неделя нов дър­жавен глава на 7-ите по ред президен­т­ски избори от въвеж­дането на многопар­тийна сис­тема и 3-тите от обявяването на независимостта, предаде Танюг.

Право на глас на тези избори имаха 532 599 граж­дани, които избираха между 7 кан­дидати.

От 1990 г. насам президенти на Черна гора са били Момир Булатович (2 пъти), Мило Джуканович (1 ман­дат) и Филип Вуянович (3 пъти).

Според пос­лед­ните анкети фаворит на изборите е лидерът на управ­ляващата Демок­ратична пар­тия на социалис­тите Мило Джуканович, който според пос­лед­ните проуч­вания от март е под­к­репян от 50,6 процента от избирателите.

Основ­ният кон­курент на Джуканович е кан­дидатът на мнозин­с­т­вото от опозицион­ните пар­тии Младен Боянич — биз­нес­мен с прос­ръб­ски и антинатов­ски позиции, който се пол­зва с под­к­репата на 35,5 процента от избирателите.

Новост на сегаш­ните избори бе, че за пръв път в историята на Черна гора в сегаш­ните избори учас­тва жена — Драгиня Вук­санович, кан­дидатка на Социал­демок­ратичес­ката пар­тия. За победа на първи тур е необ­ходима под­к­репа от 51 процента от избирателите.

Ако нито един от кан­дидатите не успее да получи такава под­к­репа, ще бъде организиран втори тур след 2 сед­мици.

Джуканович е фаворитът за поста, който иначе е с по-скоро пред­с­тавителни фун­к­ции. Това е пър­вият вот за Черна гора, откакто тя стана член на НАТО през декем­ври въп­реки гнев­ната реак­ция на дос­коро неиз­мен­ния съюз­ник Русия и на опозицията в страната.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Рентата в Добричко скочи с 9 процента

Рен­тата в Доб­ричко скочи с 9 процента

Около 41% от обработваемите площи в страната се стопанисват от арендатори

Наемането на земедел­ски земи в най-плодородния район на Бъл­гария по…

Прочети още:

Loading...