Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Путин бе домакин на среща на върха на Евразийския икономически съюз

Путин бе домакин на среща на върха на Евразийския икономически съюз

Путин бе домакин на среща на върха на Евразийския икономически съюз

Казахстан винаги ще се движи напред заедно с Русия, увери Назърбаев

Рус­кият президент Владимир Путин бе домакин на среща на върха в Сочи на Евразийс­кия икономически съюз (ЕАИС), предаде ТАСС прес.

Доминираният от Русия икономически съюз включва още 4 бивши съвет­ски репуб­лики — Казах­с­тан, Беларус, Армения и Кир­гиз­с­тан.

Съюзът има за цел да насър­чава свобод­ната тър­говия между страните членки, да коор­динира тех­ните финан­сови сис­теми и да регулира промиш­лената и сел­с­кос­топан­с­ката им политика.

На срещата Путин определи ЕАИС като динамична група и изтъкна неговите икономически пос­тижения.

Съюзът пред­ложи на Мол­дова статут на наб­людател в ЕАИС, което е стъпка кам включ­ване на страта в организацията. В Мол­дова се води остра борба за вън­ш­нополитичес­кия курс между прозапад­ното правител­с­тво и прорус­кия президент Игор Додон, който присъс­тва на срещата в Сочи.

Форумът в рус­кия чер­номор­ски курорт предос­тави сцена за пър­вата среща между Путин и новия армен­ски президент Никол Пашинян, който бе изб­ран този месец след протести. Русия е ключов политически съюз­ник и водещ икономически пар­т­ньор на Армения.

Казах­с­тан­с­кият президент Нур­сул­тан Назарабаев увери на срещата Путин, че Казах­с­тан винаги ще се движи нап­ред заедно с Русия въп­реки въз­ник­ващите понякога раз­ног­ласия по отделни въп­роси.

Назар­баев заяви, че сът­руд­ничес­т­вото между двете дър­жави се раз­вива нор­мално.

Между съседни дър­жави винаги въз­ник­ват въп­роси, но отношенията между правител­с­т­вата на Казах­с­тан и Русия са тол­кова близки, че за решаването им не са нужни никакви въл­нения, под­черта Назар­баев.

Казах­с­тан­с­кият лидер отбеляза, че сред­с­т­вата за масово осведомяване и в двете страни трябва да работят в духа на съюз­ните им отношения и не трябва да правят от мухата слон, когато въз­ник­нат някакви спорни въп­роси.

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие