Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Най-добрият начин за успокояване на меж­дународ­ните без­покойс­тва за ролята на Иран в региона и прог­рамата му за балис­тични ракети е придър­жането към ядреното споразумение, дори след решението на САЩ да се изтег­лят от него, каза гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел, цитирана от Рой­терс.

“Въп­росът е дали можете да раз­говаряте по-добре, ако прек­ратите споразумението или ако останете в него. Ние каз­ваме, че можете да раз­говаряте по-добре, ако останете в него“, заяви Мер­кел пред Бун­дес­тага, дол­ната камара на гер­ман­с­кия пар­ламент. “Това споразумение съв­сем не е идеално, но Иран, както показ­ват всички данни на меж­дународ­ните ядрени власти, се придържа към ангажимен­тите по споразумението“, каза тя.

“Въп­реки всички труд­ности, които имаме тези дни, тран­сат­лан­тичес­ките отношения са и остават пър­вос­тепенни“, заяви Мер­кел. “Но тези тран­сат­лан­тически отношения също така трябва да могат да се справят с раз­личия в мнението“, каза тя.

Мер­кел заяви, че кон­ф­лик­тът в Източна Украйна не може да бъде решен с военни сред­с­тва, а е необ­ходимо да се изпол­з­ват същес­т­вуващите канали за преговори. Гер­мания и Фран­ция “се опит­ват да съживят Мин­с­кото споразумение“, увери тя, но изрази съжаление, че пос­тоян­ните “нарушения на кон­так­т­ната линия“ са обез­куражаващ фак­тор.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие