Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет20072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Меркел: Иранското споразумение не е идеално, но е най-добре да го спазваме

Най-добрият начин за успокояване на меж­дународ­ните без­покойс­тва за ролята на Иран в региона и прог­рамата му за балис­тични ракети е придър­жането към ядреното споразумение, дори след решението на САЩ да се изтег­лят от него, каза гер­ман­с­кият кан­ц­лер Ангела Мер­кел, цитирана от Рой­терс.

“Въп­росът е дали можете да раз­говаряте по-добре, ако прек­ратите споразумението или ако останете в него. Ние каз­ваме, че можете да раз­говаряте по-добре, ако останете в него“, заяви Мер­кел пред Бун­дес­тага, дол­ната камара на гер­ман­с­кия пар­ламент. “Това споразумение съв­сем не е идеално, но Иран, както показ­ват всички данни на меж­дународ­ните ядрени власти, се придържа към ангажимен­тите по споразумението“, каза тя.

“Въп­реки всички труд­ности, които имаме тези дни, тран­сат­лан­тичес­ките отношения са и остават пър­вос­тепенни“, заяви Мер­кел. “Но тези тран­сат­лан­тически отношения също така трябва да могат да се справят с раз­личия в мнението“, каза тя.

Мер­кел заяви, че кон­ф­лик­тът в Източна Украйна не може да бъде решен с военни сред­с­тва, а е необ­ходимо да се изпол­з­ват същес­т­вуващите канали за преговори. Гер­мания и Фран­ция “се опит­ват да съживят Мин­с­кото споразумение“, увери тя, но изрази съжаление, че пос­тоян­ните “нарушения на кон­так­т­ната линия“ са обез­куражаващ фак­тор.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...