Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Столтенберг: Диалогът между НАТО и Русия е възможен

Столтенберг: Диалогът между НАТО и Русия е възможен

Укреп­ването на връз­ките на НАТО с Русия е въз­можно и трябва да се тър­сят начини за установяване на диалог с нея, заяви генерал­ният сек­ретар на алианса Йенс Стол­тен­берг в интервю за френ­с­кия в. “Фигаро“.

Русия остава наш съсед и искаме в отношенията с нея да не се стига до нова Студена война, нито до нова над­п­ревара във въоръжаването. Продъл­жаваме да се стремим към диалог с Русия, тъй като смятаме, че той е въз­можен. Лично се убедих в това, докато бях премиер на Нор­вегия, каза Стол­тен­берг. Той изтъкна, че отношенията с Русия трябва да се подоб­рят и да се тър­сят начини за намаляване на риска от инциденти, които при сегаш­ното нап­режение може да доведат до въз­ник­ване на опасни ситуации.

Русия засилва позициите си и модер­низира в значителни мащаби въоръжените си сили и по-специално ядрения си потен­циал, отбеляза шефът на НАТО. Наред с това Стол­тен­берг отново се изказа критично за присъединяването на Крим към Русия, за пред­полагаемите кибератаки и хиб­ридни дейс­т­вия на Русия, целящи “да отс­лабят демок­ратич­ните инс­титуции на Запада“. НАТО отвърна на това пропор­ционално, укреп­вайки колек­тив­ната отб­рана, каза Стол­тен­берг.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...