Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Турция и Израел пъдят едновременно дипломати на насрещната страна

Турция и Израел пъдят едновременно дипломати на насрещната страна

Турция и Израел пъдят едновременно дипломати на насрещната страна

Мюсюлманите започнаха Рамазан - месеца на постите, наричан оруч

Тур­ция поиска от израел­с­кия генерален кон­сул в Истан­бул да напусне страната, предаде АФП, като се позовава на Анадол­с­ката аген­ция.

Тур­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво нас­тоя дип­ломатът Йоси Леви Сафри да напусне Тур­ция “за извес­тно време“, след като пред­ния ден­помоли изп­раел­с­кия пос­ланик в Анкара да нап­рави същото на фона на сил­ните нап­ражения между двете страни след смъртта на близо 60 палес­тинци, загинали при израел­ска стрелба срещу демон­с­т­ранти в ивицата Газа, протес­тиращи срещу отк­риването на американ­с­кото посол­с­тво в Ерусалим.

От своя страна Израел изгони тур­с­кия кон­сул в Ерусалим. Говорител на израел­с­кото вън­шно минис­тер­с­тво каза, че кон­сулът е бил повикан и му е било казано да се върне в Тур­ция “за кон­сул­тации за извес­тен период“.

Същев­ременно британ­с­кият премиер Тереза Мей предуп­реди тур­с­кия президент Реджеп Ердоган да не отива твърде далеч в пред­п­риемането на реп­ресивни мерки срещу хората, за които се смята, че стоят зад осуетения опит за прев­рат от 2016 г.

Мей отп­рави предуп­реж­дението на прес­кон­ферен­ция след среща с Ердоган в Лон­дон, със­тояла се на фона на протести на правозащит­ници. Правозащит­ници обивяват Мей, че си зат­варя очите за злоупот­реби с човеш­ките права в прес­лед­ване на тър­гов­ски сделки след Брек­зита. В случая с Тур­ция те изтък­ват изп­ращането в зат­вора на десетки хиляди души след опита за прев­рат.

В 80-милионна мюсюл­ман­ска Тур­ция започна Рамазанът — месецът на пос­тите, наричан още оруч. Вчера преди изг­рева на слън­цето милиони турци станаха от сън, за да сед­нат на трапезите за пър­вата традиционна мюсюл­ман­ска закуска сахур, с която започ­наха пос­тите.

Рамазанът не означава само отказ от храна и напитки. Той заема важно място в живота на мюсюл­маните, тъй като е едно от правилата, зас­тъпени в свещената книга на мюсюл­маните, Корана. Според исляма оручът е най-благодатният от всички останали месеци, поради което мюсюл­маните го наричат “сул­танът на 11-те месеца“.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Земеделие

Чумата продължава да мори стадо след стадо

Чумата продъл­жава да мори стадо след стадо

Вторично огнище пламна в гр.Болярово, има заповед животните да бъдат ликвидирани

Със заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор на Бъл­гар­с­ката аген­ция…

Прочети още:

Loading...