Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон18062018

Брой 118, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68664 BGN1 GBP = 2.23984 BGN1 CHF = 1.6897 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ким премахва ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Тръмп

Ким премахва ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Тръмп

Ким премахва ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Тръмп

Ликвидирането на потенциала на КНДР може да отнеме 10 години

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун обещаха вчера да работят за Корейски полуос­т­ров без ядрени оръжия, а Вашин­г­тон пое ангажимент да предос­тави гаран­ции за сигур­ност на Пхенян, предаде Рой­терс.

Но съв­мес­т­ното изяв­ление, под­писано в края на историчес­ката им среща в Син­гапур, не даде много под­роб­ности как всяка от тези цели ще бъде пос­тиг­ната.

“Президен­тът Тръмп пое ангажимент да предос­тави гаран­ции за сигур­ност на КНДР и пред­седателят Ким Чен-ун пот­върди своя твърд и непоколебим ангажимент към пълна денук­леаризация на Корейс­кия полуос­т­ров“, гласи тек­с­тът.

Тръмп каза, че процедурата по премах­ване на ядрените оръжия от полуос­т­рова може да започне “много, много бързо“. Американ­с­кият дър­жавен сек­ретар Майк Пом­пейо и север­нокорейски пред­с­тавители ще проведат въз­можно най-скоро по-нататъшни преговори.

Докумен­тът не споменава нищо за меж­дународ­ните сан­к­ции, които бяха наложени на Северна Корея заради прог­рамата й за ядрени оръжия. Никъде не се говори и за сключ­ване на мирен договор. САЩ и Северна Корея воюват в Корейс­ката война (19501953 г.) и тех­нически все още са във война, тъй като кон­ф­лик­тът бе прек­ратен с обик­новено примирие.

Пъл­ното унищожаване на ракетно-ядрения потен­циал на КНДР ще отнеме минимум 10 г. и ще изис­ква същес­т­вена ком­пен­сация за Пхенян, включително под­пис­ването на договор за ненападение с Вашин­г­тон, твърди съвет­ник на президента на Репуб­лика Корея в интервю за япон­с­кия в. “Никей“, цитирано от ТАСС.

Според него въп­росът за север­нокорейс­кото ядрено оръжие, радиоак­тив­ните материали и меж­дукон­тинен­тал­ните балис­тични ракети може да бъде решен за две и половина години, но заедно с лик­видацията на съот­вет­ните обекти целият процес може да бъде завър­шен за 10 години. В замяна обаче, Северна Корея иска три вида гаран­ции — политически, военни и икономически. Въп­росът е какво ще пред­ложат САЩ в тази насока, допълва той.

България

Икономика

1000 лв. “Гражданска отговорност“ за джигитите на пътя

1000 лв. “Граж­дан­ска отговор­ност“ за джигитите на пътя

Драс­тично увеличение на задъл­жител­ната зас­т­раховка “Граж­дан­ска отговор­ност“ за нарушителите на пътя пред­вижда проек­тът за въвеж­дането на сис…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Хър­ватия срази Нигерия и оглави група D

Хър­ватия срази Нигерия с 2:0 в пър­вия и за двата тима мач група D на светов­ното пър­вен­с­тво по фут­бол в Русия. В 32-ата минута Етебо си в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Брюксел ни реже 15 % от парите по селската програма след 20121 г.

Брюк­сел ни реже 15 % от парите по сел­с­ката прог­рама след 20121 г.

Еврокосията безпомощна да предотврати изкуственото раздробяване на земеделски стопанства и записването им на името на фиктивни млади фермери...

Прочети още:

Loading...