Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт14082018

Брой 160, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.71519 BGN1 GBP = 2.18944 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят

Леворъките съставляват около 12 процента от хората в света

Леворъките съставляват около 12 процента от хората в света

По случай Меж­дународен ден на леворъките, отбеляз­ван от 1984 г. на 13 август, специализираният сайт Leftyfretz пред­лага няколко любопитни факта:

- Най-много леворъки хора има днес в Холан­дия.

- При Леворъките по-често се проявяват алер­гии, миг­рени, без­съние, заек­ване, дис­лек­сия.

- В света има повече леворъки мъже, откол­кото жени.

- Често леворъките са надарени с изк­лючителен интелект. Пример за това са Исак Нютон и Бен­джамин Фран­к­лин.

- Леворъките имат по-добро трииз­мерно въз­п­риятие и мис­лене, а заниманието с повече задачи навед­нъж им идва естес­т­вено.

- Смята се, че продъл­жител­ността на живота им е по-кратка в срав­нение с тази на хората, които си служат главно с дясна ръка.

- Леворъките са особено добри бейз­болисти…

Прочети още…

Френски увеселителен парк обучава гарвани за чистачи

Френски увеселителен парк обучава гарвани за чистачи

Френ­с­кият исторически тематичен парк “Пюи дю Фу“ е обучил гар­вани да събират фасове и дребни отпадъци и да ги пос­тавят на определите за бок­лук места срещу храна, пише британ­с­кият без­п­латен вес­т­ник “Метро“.

За обор­ката на парка всеки ден се грижат шес­тима пер­нати хигиенисти. Дирек­торът на парка Никола дьо Вилие споделя, че целта на занятието не е само опаз­ване на чис­тотата.

Обик­новено посетителите на атрак­циония парк пазят чисто и изх­вър­лят отпадъците си на определените места…

Прочети още…

10 000 души се събират в Букурещ на нов протест срещу корупцията

10 000 души се събират в Букурещ на нов протест срещу корупцията

Вера Йоурова призова Виорика Дънчила да преразгледа плановете си

Демон­с­т­ранти излязоха по улиците на Букурещ и други големи румън­ски градове за трети пореден ден на протести срещу коруп­цията и с призиви към правител­с­т­вото да подаде оставка, съобщи ДПА.

Около 10 000 души се съб­раха пред цен­т­ралата на правител­с­т­вото на площад “Вик­тория“ в Букурещ.

Организаторите на протес­тите искат лявоцен­т­рис­т­кото правител­с­тво да се оттегли от власт заради неот­давна приетите закони и други мерки, които…

Прочети още…

Около 500 души от 2 села на гръцкия о-в Евбея са евакуирани при пожар

Около 500 души от 2 села на гръцкия о-в Евбея са евакуирани при пожар

Около 500 души на гръц­кия ост­ров Евбея, където избух­наха силни пожари, бяха евакуирани, съобщи АФП.

250 пожар­никари и 62 пожарни автомобила бяха изп­ратени към засег­натата зона на 90 км северно от столицата Атина.

Движението по основ­ното шосе, преминаващо през дъл­гия 180 км ост­ров, бе час­тично спряно, съобщи полицията.

Хората, които искат да стиг­нат с коли до Атина от север­ната част на Евбея, са призовани да изпол­з­ват фериботи, които ще работят по определен часови график и нощем…

Прочети още…

Русия спира плащанията в щатски долари заради санкциите на САЩ

Русия спира плащанията в щатски долари заради санкциите на САЩ

Владимир Путин засега не е разпоредил ответни мерки, заяви Песков

Русия планира да намали инвес­тициите си в американ­ски дър­жавни ценни книжа и да спре да плаща в щат­ски долари в отговор на новите сан­к­ции, които Вашин­г­тон й наложи, предаде ДПА.

“Ограничихме инвес­тициите си в американ­с­ката икономика и в американ­ски ценни книжа до минимум и ще продъл­жим да го правим“, каза финан­совият минис­тър Антон Силуанов в интервю за телевизия “Рос­сия 1“. “Ще спрем да изпол­з­ваме щат­с­кия долар и ще си пол­з­ваме…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Идрис Елба под­г­рява за Джеймс Бонд

Актьорът Идрис Елба, за когото се заговори, че ще влезе в ролята на Джеймс Бонд, написа в плат­фор­мата си: “Името ми е Елба. Идрис Елба“,…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Иртиш на Херо с нова издънка в Казах­с­тан

Отборът на Иртиш продъл­жава с ужасяващото си пред­с­тавяне във фут­бол­ното пър­вен­с­тво на Казах­с­тан. Воденият от бъл­гар­с­кия треньор Димитър Дими…

Прочети още:

Loading...

Земеделие