Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66016 BGN1 GBP = 2.23971 BGN1 CHF = 1.66128 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Роми - фермери!? Да, има и такова чудо у нас

Роми - фермери!? Да, има и такова чудо у нас

Роми - фермери!? Да, има и такова чудо у нас

Живеят в село Чалъкови, много работят, малко печелят, но не се редят пред НОИ

Марин Димит­ров и Емил Янев са роми, които сами са си начал­ници. Нап­равили са зелен­чукови стопан­с­тва в род­ното им село Чалъкови, община Раков­ски и когато полето изис­ква повече работна ръка, са и работодатели. Години наред са превивали гръб в гръц­ките градини с мас­лини и аспержи, и са печелили повече откол­кото печелят днес като фер­мери. Хубавото е, че съм си чор­ба­джия и сам си решавам дали да работя или не, срав­нява Марин. Но вед­нага след това уточ­нява, че решението винаги е едно – да работи. Фон­дация „ Земята – източ­ник на доходи” под­к­репя именно ром­ски фамилии, които имат разума, смелостта и трудолюбието да си хванат юздите и да се отп­равят натам, накъдето поис­кат. Семейс­т­вата на Марин и Емил са сред 130-те до момента, под­помог­нати от фон­дацията. И двамата не получават европейски суб­сидии, защото все още не са регис­т­рирани като земедел­ски произ­водители.

Марин Димит­ров обработва около 20 декара земя, има и четири оран­жерии върху общо близо един декар. Оран­жериите е нап­равил сам, а по най­лоните няма и гънка – опънати са като отворен чадър. В тях той отг­лежда пипер, а на отк­рито тази година е засадил зеле, кар­фиол, люти чушки, фъс­тъци и малко пшеница. Пшеницата е за фураж за домаш­ните животни, които гледа – две прасета, а другата стока е за пазара. „Най-доволен съм от пипера, макар че тази година цената му е ниска”, обяс­нява 32-годишният земеделец. Пър­вата беритба е нап­равил на 5 юни и тогава е продавал чуш­ките за 1.50 лв./кг. В пос­лед­ните дни обаче пиперът, сорт „Пирует”се изкупува от тър­гов­ците за 0.50 лева, което е много лоша новина за произ­водителите. Догодина Марин има намерение да увеличи оран­жериите, които са по 210 квад­рата, с още две. „Имам две деца и се издър­жаме благодарение на това, че и жена ми работи на зап­лата към едно пред­п­риятие”, споделя Марин. Той иска едното от децата му да стане лекар.

Тъй като е надарен с нюх към всякаква тех­ника, Марин си докарва допъл­нително пари като изоб­ретява и ремон­тира. Нап­ример, за 24 часа е нап­равил машина за извиване на тръби и сега в селото всеки, който иска да вдига оран­жерия, пол­зва неговата машина. Става въп­рос за дъгите в оран­жериите, които в Чалъкови са по-различни. При билото на полиетиленовите палатки тръбите са като пречупени, стоят под ъгъл. По този начин през зимата снегът не се задържа и не прави джобове в най­лона. От един стар бой­лер, Марин е съз­дал цик­лонен фил­тър при кап­ковата сис­тема за напояване. Нарича се така, защото завихря водата и по силата на физич­ните закони, дреб­ните песъчинки се утаяват на дъното на бой­лера, а избис­т­рената вода продъл­жава по мар­кучите. Един такъв фил­тър струва на старо 700800 лева, които той е спес­тил. ”Нищо не хвър­лям на бок­лука, защото знам, че все някога нещо ще ми пот­рябва”, пояс­нява за бой­лера земеделецът.Техническото оборуд­ване в стопан­с­т­вото е изцяло негова нап­рава – кул­тиватор, полунавесна дис­кова брана, браз­дил­ник, плуг. Миналата година той е закупил трак­тор Бол­гар, произ­веден през 1984 г. Платил е за него 2 хиляди лева. Броил е за резер­вни части още тол­кова пари и е спасил старата машина от претопяване. Сега смята да продаде трак­тор­чето за 7 хиляди лева. На него не му трябва, защото си има спрет­нато ЮМЗ от 1991 г.

Стопан­с­т­вото на 27-годишния Емил Янев е подобно – соб­с­т­веноръчно нап­равени пет оран­жерии с пипер (две от тях са с дър­вени кон­с­т­рук­ции), зеле на отк­рито, планове за засаж­дане на лук през есента. Досега рекол­тата от пипера му е 8 тона от декар. Сорт ”Хебър” обаче е пад­нал на 0.200.30 лв./кг и Емил е решил повече да не го бере, защото не си струва. „Когато цената се срути под 0.50 лв., спирам”, казва той. Емил добре си прави смет­ката за всяко нещо. „Да нап­равя една оран­жерия ми излиза 3 000 лева с материали и труд. Когато купувам раз­сад пипер (6 хил. корена), плащам 1 200 лева, а когато си го произ­веда сам, ми излиза 300400 лева. Досега чуш­ките са ми донесли 6 хил. лв. приход, а от тях 4 хил. ми е печал­бата. Миналата година засях 1.5 тона чесън през август, а от него станаха 70 хил. връзки зелен чесън за продан. Получих 21 хил. лева, но чис­тият ми доход беше 7 хиляди. Сега ще засея лук, защото тази година чесънът е прекалено скъп”, реди ясно балан­сите той. Тези цифри напълно блед­неят пред доходите, които семейс­т­вото на Янев е получавало, когато е работело в Гърция.”Там за 4050 дни човек си докар­ваше чисти по над 3 хил. лева. Вед­нъж се хванахме да берем мас­лини край Атина. Отидохме през ноем­ври, вър­нахме се през март, всеки с по 2 500 евро”, припомня си периода до 2007 г. младият земеделец. По онова време в Чалъкови почти е нямало хора – цялото село се било изнесло в Гър­ция. Благодарение на това обаче хората си пос­т­рояват, ремон­тират и обзавеж­дат къщите, закупуват си и автомобили.Покрай гур­бет­чийс­т­вото, Емил обаче не успял да си завърши сред­ното образование, затова сега е задочен ученик в 11 клас. „Няма мър­зеливи хора в Чалъкови”, сигурен е Янев. Фер­мерите взаимно си помагат. Днес един от тях може да е работодател, но когато му прик­лючи земедел­с­ката работа, се хваща на над­ница при колега – хем да е полезен, хем да припечели малко. Досега от фон­дация ”Земята – източ­ник на доходи” са кредитирали Янев за покуп­ката на задни гуми за трак­тора, семена и препарати. Освен това агрономът на фон­дацията Димитър Геор­гиев редовно кон­сул­тира него и другите роми-земеделци за рас­тител­ната защита, агро прак­тиките, под­бора на сор­тове и други важни неща.

В село Чалъкови, където свър­ш­ват пътищата, ромите са образец на трудолюбие. Повечето се занимават със земеделие и имат голяма опит­ност в отг­леж­дането на лук, чесън, зеле и пипер. Жителите в селото са малко под две хиляди души, а повечето от тях са цигани – спрет­нати, със солидни къщи и ученолюбиви деца. Тук образованието се цени и това обяс­нява наличието на две училища.Сравнително малко хора от Чалъкови получават обез­щетения за без­работица, казва служителка на НОИ в Раков­ски. По ней­ните думи в това село ромите са по-различни, сим­патяги са. Голяма част от населението работи земедел­ска работа в чуж­бина, а тези, които са тук, се занимават със същото, явно е в кръвта им.

От сайта Агро Плов­див

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Черно море на бараж за Лига Европа

Черно море на бараж за Лига Европа

Треньорът на Бруно Акрапович остава, категоричен е собственикът на Локомотив (Пд)

Черно море измъкна 2:2 при гос­туването на Локомотив (Пл…

Прочети още:

Loading...

Свят