Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Новите технологии повишиха добивите на зърно, но оскъпиха производството

Новите технологии повишиха добивите на зърно, но оскъпиха производството

Новите технологии повишиха добивите на зърно, но оскъпиха производството

От година на година положението с поливането се влошава, според Ангел Вукодинов от Националната асоциация на зърнопроизводителите

Новите тех­нологии в сел­с­кото стопан­с­тво подоб­риха добивите на зър­нени кул­тури, като в същото време оскъпиха произ­вод­с­т­вото. Това комен­тира пред Investor.bg Ангел Вукодинов от Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите (НАЗ). Припом­няме, че за миналата година Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните отчете рекор­ден добив на пшеница от 5,6 млн. тона, а прог­нозата е за износ от близо 4 млн. т. Зър­ноп­роиз­водителят отчете, че има големи раз­лики в добивите в раз­лич­ните региони на страната – стопаните са прибирали между 250 и над 500 кг от декар. „2013 и 2014 г. бяха доста благоп­риятни по отношение на произ­вод­с­т­вото на пшеница за цялата страна, донякъде тен­ден­цията продължи през 2015-та и 2016 г. в Северна Бъл­гария. За Южна Бъл­гария не беше така, но това не пов­лия на статис­тиката, тъй като в север­ната част на страната са повечето полета с пшеница“, поясни Вукодинов.

Той припомни, че в пос­лед­ните години фер­мерите инвес­тираха в нова тех­ника благодарение и на европейс­ките суб­сидии, в съоръжения за съх­ранение на зърно и въведоха съв­ременни и иновативни тех­нологии, в това число по-добри торове, препарати и семена. Нав­лязоха нови тех­нологии за пред­паз­ване от плевели. През пос­лед­ните пет години се правят фун­гицидни пръс­кания срещу болести по пшеницата, което също доведе до по-висока себес­той­ност и по-големи добиви. Освен това, по думите му, фер­мерите пол­з­ват западна селек­ция семена с доста по-висок потен­циал за добив, понякога с по-компромисно качес­тво, поради изис­к­ванията на пазара в страните, в които зър­ното се изнася. Заради правилата за сеит­боорота Ангел Вукодинов очаква в след­ващи години площите с пшеница да се колебаят между 1012 млн. дка.

Що се отнася до царевицата, най-благоприятна е била дъж­дов­ната 2014 г., което е повишило добивите. В Южна Бъл­гария царевицата се отг­лежда преоб­ладаващо при поливни условия, а в Северна – без поливане, но там са повечето площи и зависимостта от валежите е голяма.

За рапицата зър­ноп­роиз­водителят заяви, че от решаващо значение са валежите през есента, когато рапицата се засява първа от есен­ните кул­тури. Дори като цяло годината да е добра, ако пър­вите един – два месеца от засяването не са благоп­риятни, трудно може да се навакса и рекол­тата ще бъде ком­п­рометирана. Според Вукодинов е въз­можно тази година да отчетем до 30 на сто пропад­нали площи с рапица.

Бъл­гария, по думите му, остава сред лидерите в произ­вод­с­т­вото на слън­чог­лед заедно с Унгария, Румъния, Фран­ция, Русия, Украйна и Аржен­тина. Причината е, че това е топ­лолюбива кул­тура, срав­нително по-устойчива на суша. Затова вариацията в добивите е 1015%, докато при царевицата може да има раз­лика от 50% една година спрямо друга.

От година на година положението с поливането се влошава, заяви още Вукодинов. Той смята, че в случая лип­с­ват дейс­т­ваща национална стратегия и инвес­тиции в глав­ните напоителни мрежи, както и лесен за изпъл­нение режим за водопол­з­ване.

Заради спада на цените на зър­нените кул­тури от 2014 г. насам произ­водителите раз­нооб­разяват произ­вод­с­т­вото – инвес­тират в зелен­чуци и етерично-маслени кул­тури, а някои се заемат и с живот­новъд­с­тво.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят