Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Засети пролетници с 20 на сто повече спрямо 2016 г.

Засети пролетници с 20 на сто повече спрямо 2016 г.

Засети пролетници с 20 на сто повече спрямо 2016 г.

Площите с пшеница за тазгодишната жътвена компания са 10 964 682 дка

С повече от 20 процента са засетите площи с пролет­ници тази година. По данни на Минис­тер­с­т­вото на земеделието и храните (МЗХ) площите с пролетен ечемик са с 24,2 процента повече спрямо миналата година — 28 009 дка. Нивите с царевица за зърно са с 25,8 на сто повече от пред­ход­ната кам­пания — 2 152 949 дка, а с мас­лодаен слън­чог­лед – с 38,2 процента повече. А именно — 5 190 677 дка. Дан­ните показ­ват, че има изос­таване в засаж­дането на кар­тофи и домати и то е съот­ветно с 20% и 46,2% спрямо миналата година.

Любопитен ръст се отбелязва при фураж­ния грах. Той бележи ръст от 221,4%. Преди година площите, насяти с грах, са били 73 223 дка, докато тази година те са 235 306 дка. Друг рекор­дьор е силаж­ната царевица. Там ръс­тът с насятите площи е 106,9%, като миналата година те са били 22 600, а тази — 46 762, пише Фермер.БГ.

Към 13 април 2017 г. площите за рекол­тиране с пшеница и ечемик са съот­ветно с 2,7% и 20,5% по-малко в срав­нение със същия период на пред­ход­ната година, докато тези с мас­лодайна рапица са с 0,5% повече, гласят дан­ните на МЗХ. Площите с пшеница са 10 964 682 дка. От тях 10 626 526 дка са обработени с азотни торове, а тези, третирани с хер­бицид са 6 698 336 дка. При ечемика площите са 1 297 652 дка, като обработените с азотни торове са 1 235 481 дка, а с хер­бицид — 871 665. Един­с­т­веният ръст, който се бележи при есен­ниците, е при рапицата. Там азотни торове са изпол­з­вани върху 1 578 618 дка, а хер­бицид е приложен върху 1 020 399 дка, като общата площ с рапица за рекол­тиране към 13 април 2017 г. е 1 705 276 дка.

Пър­венец в засетите площи с мас­лодаен слън­чог­лед е Плевен­ска област с 578 013 дка. В Доб­ричка област нивите с чер­рното семе са 524 428 дка. Плевен­с­ките стопани и колегите им от Доб­ричко са успели да засеят до 13 април и най-много площи с царевица за зърно. Те са съот­ветно 453 638 дка и 412 609 дка.

Към средата на месец април 2017 г. сред­ните изкупни цени на пшеницата — хлебна и фуражна, ечемик и царевица се задър­жат на нивата от пред­ход­ната сед­мица, докато при тези на слън­чог­лед и рапица се отчита нез­начително понижение, съот­ветно с 0,6% и 1,2%. Хлеб­ната пшеница се тър­гува за 297 лв./тон, а фураж­ната е на цена 280 лв./тон. За срав­нение със същия период на 2016 г., при сред­ните изкупни на слън­чог­лед, пшеницата и царевица се отчита повишение с между 5% и 17%, като най– чув­с­т­вителен е при царевицата.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...