Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Драстичен спад в пазара на агротехника

Драстичен спад в пазара на агротехника

Драстичен спад в пазара на агротехника

3 пъти по-малко комбайни и 33% по-малко трактори продадени през 2016 г.

За тър­гов­ците на агротех­ника е по-добре да няма суб­сидии за земедел­ски машини, защото така стопаните нямат грешни очак­вания и могат реално да решават каква тех­ника да закупят и кой е най-подходящият момент, смята Тодор Николов, пред­седател на УС на Бъл­гар­с­ката асоциация на тър­гов­ците на агротех­ника (БАТА). Чес­тата смяна на правител­с­т­вата у нас също не влияе добре на пазара. През 2016 г.асоциацията отчита драс­тичен спад в пазара на тех­ника у нас, спрямо 2015 г. Пазарът на ком­байни се е свил три пъти, а този на трак­тори с 33%. Актуал­ните данни към момента показ­ват, че ситуацията през 2017 г. ще бъде същата.

Според Тодор Николов на Бъл­гария й е необ­ходима дъл­гос­рочна прог­рама за раз­витието на земеделието,информира АгроП­лов­див. „За да се подобри сред­ната въз­раст на трак­торите у нас в срок от 10 години трябва да се внасят годишно минимум по 35004000 трак­тора и около 800900 ком­байна. При прикач­ната тех­ника още повече. Това обаче не се случва и никога не се случ­вало. Статис­тиките стават все по-лоши, въп­реки че у нас влязоха немалко европейски сред­с­тва“, комен­тира Тодор Николов.По думите на пред­седателя лошото със­тояние на парка прави некон­курен­т­нос­пособна продук­цията на земедел­ците. Това е така, защото, когато печал­бата се харчи за допъл­нителен раз­ход за под­дръжка на машините, няма как фер­мерите да печелят.

Изк­лючително важно е да не се съз­дават админис­т­ративни пречки пред стопаните, за да могат те да движат биз­неса си нап­ред. Според Николов сис­темата за точ­куване на проек­тите, свър­зани със закупуване на агромапини е безумна. „Залег­налите вътре критерии за меко казано неадек­ватни“, комен­тира Тодор Николов.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...