Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб23062018

Брой 122, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.69512 BGN1 GBP = 2.23856 BGN1 CHF = 1.70131 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Стартираха дебатите за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Стартираха дебатите за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Стартираха дебатите за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Земедел­с­ките произ­водители трябва да излязат на преден план, а не минис­тер­с­т­вото или минис­търът. Те са важ­ните хора в дър­жавата, защото съз­дават продук­тите, които изх­ран­ват населението“. Това каза минис­търът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който заедно с минис­търът на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво на Съвета на ЕС през 2018 година Лиляна Пав­лова, откри дебат на тема: „ОСП след 2020 – Изборът на Бъл­гария“, в Плов­див. Минис­търът обясни, че за да се начер­тае във времето по-ясна и пер­с­пек­тивна европейска обща сел­с­кос­топан­ска политика за земедел­с­кия бранш, изк­лючително важен е начинът на финан­сиране, който пред­с­тои да се обсъжда.

Румен Порожанов допълни, че е стар­тирал дебат на ниво ЕС с пър­вия въп­рос­ник. Подадени са над 350 хиляди пред­ложения, като най-много са от Гер­мания – 46%, от Фран­ция и Италия — 15%, а от Бъл­гария са близо 1000. „Въп­рос­никът ще бъде анализиран, обоб­щен и се очаква през месец юли еврокомисарят по земеделието да обяви резул­татите и да излязат пър­вите насоки”, каза още той. „Не съм революционер, но съм прак­тичен човек, който се стреми да нап­рави админис­т­рацията работеща и нямам съм­нения че това ще се случи“, категоричен бе минис­тър Порожанов. Имало и зат­лачени проб­леми, за които решенията ще бъдат трудни.

В дис­кусиите учас­т­ваха пред­с­тавители на Европейс­ката комисия, Естония, Холан­дия, Авс­т­рия и Италия. Организатори на семинара са Инс­титута за агрос­т­ратегии и иновации, както и „ИнтелиАгро“. През сеп­тем­ври и ноем­ври ще има още две събития по темата.

България

Икономика

Култура

Пос­рещ­нахме Бога – Слънце с орфически ритуал

С танц на жриците, след­ван от ритуално факелно шес­т­вие до светилището на богинята Кибела на Зайчи връх, премина пос­рещането на Бога — Слънце…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Испания надви Иран с мъка и късмет

Испания надви Иран с мъка и къс­мет

„Ла Фурия” записа победа номер 400 в историята си

Отборът на Испания записа много трудна победа с 1:0 над Иран в среща от група В на свет…

Прочети още:

Loading...

Свят