Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон24092018

Брой 183, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66185 BGN1 GBP = 2.20773 BGN1 CHF = 1.72899 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ИМАТ БЪДЕЩЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ИМАТ БЪДЕЩЕ

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ИМАТ БЪДЕЩЕ

Европейският опит е категоричен - ефективно и иновативно земеделие е постижимо именно в рамките на тази най-демократична форма на сдружаване

Проследявайки генезиса в развитието на кооперативното движение в България в миналото, както и днешното състояние на земеделските кооперации, стигам до въпроса: Има ли алтернатива на тази организационна форма и може ли българското земеделие да мине без кооперации? Разпокъсаността на земята между отделните наследници, възстановяването на земята в нови реални граници с план за земеразделяне, създадоха приемливи условия за доброволно и комасирано земеползване. Отговор на този въпрос дава освен арендното стопанство и закона за кооперациите. Чрез него дребните и средни собственици на земя реализират своята собственост чрез т.н. арендни договори и договор за наем. Кооперативното движение не само у нас, но и в страните от ЕС показва, че уедрено земеделие, ефективно използване на селскостопанската техника, прилагането на иновативни модерни технологии в отглеждането на селскостопанските култури, повишаване на производителността на труда може да се прави и в земеделските кооперации.

Демократичната форма на доброволно сдружаване, на равнопоставеност в управлението на кооперациите, независимо от имотното състояние, внесения дялов капитал и договора за предоставената чрез аренден договор земя от членовете е съграден

оптималният механизъм на кооперативната демокрация

, който създава максимална прозрачност в действията на Управителния съвет на ЗК. Тук моето лично мнение е, че за членове на Управителен и Контролен съвет трябва да бъдат избирани собственици на земя професионално подготвени, хора неподкупни, хора с морал и местен патриотизъм и отговорност за съдбата на даденото населено място, където е землището, обработвано и стопанисвано от земеделските кооперации. За разлика от земеделските кооперации арендаторите и другите икономически субекти в земеделието не се интересуват от съдбата на населеното място и от социалният живот на собствениците на земя, освен да им изплатят или неизплатят договорената рента и да им изкупят земята.

Земеделските кооперации, колкото и малко да са на брой (около 900), са

икономическия и социален оазис на дребните и средни земеделски стопани

, защото чрез кооперативната форма на уедрено земеползване устояват на конкуренцията на пазара на селскостопанската продукция. В днешно време земеделските кооперации , при които се осъществява професионално и грамотно икономическо управление формират фондове със социална и културна значимост за своите членове и техните семейства. Традицията в кооперативното земеделие е доказала, че кооперациите са фактор, който стимулира и поддържа благоприятен психоклимат в населеното място. Във високи морални критерии са издигнати човешките ценности колективизъм, взаимопомощ и солидарност. Социалната политика на кооперациите в даденото населено място е грижата за църквите, паметниците, даване на работа на изпълнителски и ръководни кадри за нуждите на самата кооперация.

Има кооперации, които дават помощи за новородено дете, за издръжка на читалищата

, дори има кооперации, които поемат разходи за погребение, когато починалият член-кооператор няма наследници и т.н. Особено през зимата при обилни валежи там, където има кооперация пътищата се почистват, има субект, с който общината сключва договор. Вярна е преценката на народа, че там където има земеделска кооперация има живот. Могат да се посочат и още аргументи в подкрепата на тезата, че земеделските кооперации нямат алтернатива. На сегашният етап на функциониране на земеделските кооперации е недостатъчна икономическата подкрепа за развитие на кооперативното земеделие. Допуснаха се обективни и субективни причини от различни правителства след 2000г. от регистрираните 3200 кооперации, днес да останат 900 на брой. Лобирането в парламента за българското земеделие в полза на крупните арендатори в размери от 100000 декари и дори арендувана земя от 1 млн. дка е на практика, че

у нас в последните години се развива ладифундиско, олигархично земеделие.

Логиката на псевдоанализатори, че пазарната икономика е определяща за структури в земеделието не е научно и социално обоснована.Липсата на кооперация в дадено населено място също е причина за незадържане на млади хора, за ускоряване на демографските процеси.

На фона на тази картина с недоумение наблюдаваме как някои политици оправдават „непукизма“ си към българското земеделие с принципите на пазарната икономика. Според тях тя била гарантът на равнопоставеността на земеделските производители и справедлив оценител на труда им на конкуриращия се пазар. Когато държавата допусне на пазара да се настанят олигархични групировки, той вече не е „нормален“ защото няма равнопоставена конкуренция. Всякакъв опит неглижираността към земеделските кооперации, проверките от контролните органи, педантичността на изисквания по отношение на срокове на документи за кандидатстване за субсидии от някои институции е опит да се сече клона на здравата българска кооперативна традиция.

Земеделските кооперации не бива да се сравняват с ония организационни форми от преди 1989 година. Те са също така, както е арендното стопанство частно сдружение на частни собственици на земя и с необходимия имуществен дял. Организирани като сдружение по икономически интереси наречено според нормативната уредба земеделска кооперация, избрали са си органи за управление Управителен съвет, Контролен съвет и Председател на база своя капитал и предмет на дейност осъществяващ стопанска дейност. Фалита на някои, земеделските кооперации беше предизвикан умишлено от избора на неподходящи кадри въвлечени в първоначалното натрупване на капитала, без необходимия професионализъм, морал и отговорност. Психозата, че земеделските кооперации са наследство от миналото, че не са подходяща икономическа форма в условията на либералния модел на пазарната икономика, беше облечен в правна норма подпомагаща тяхното фалиране. В днешно време крупните арендатори изчакват да минат общото събрание на кооперацията и да се гласува размера на рентата и тогава те се съобразяват какъв размер на рентата да изплатят на своите арендодатели. Отчетността в земеделските кооперации се води съобразно законовите изисквания и държавните органи с лекота извършват проверките по отношение на данъчни задължения, осигуровки и други задължения. Често в информацията на ДФ“Земеделие“ и на прокуратурата се публикуват бенефициенти ползвали неправомерно европейските помощи за земеделието, но

няма земеделска кооперация, която е злоупотребила с тези европейски помощи.

Ще допусне ли законодателната и изпълнителна власт и в следващия програмен период след 2020 г. сегашното кооперативно земеделие да се ликвидира или чрез нормативната уредба ще създаде предпоставки за неговото развитие. Мисля, че е необходимо правителството в унисон с изискванията на Европейският съюз да приеме разгърната програма за развитие на българското земеделие. В нея професионално място да се отдели на земеделските кооперации. Един от главните акценти да бъде след 2020 г. субсидирането на земеделските производители в зависимост от категорията на земята, обработваемите площи и произведената стокова продукция.

Кирил Боянов

*Авторът е аграрикономист, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Силистра

България

Икономика

Култура

„Един пазарен ден отпреди 100 г.“ очаква Златоград

„Един пазарен ден отпреди 100 г.“ очаква Златоград

Калдъръмите на Етнографския комплекс в Златоград ще бъдат сцена на възстановка “Един пазарен ден отпреди 100 г.“ на 23 септември. Събитието …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят