Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Пак извиват ръцете на тютюнджиите

Пак извиват ръцете на тютюнджиите

Пак извиват ръцете на тютюнджиите

С 40% е намаляло през тази година производствота на жълтото злато

Със сериозни проб­леми и скан­дали започва изкуп­ната кам­пания на тютюна и тази година. Произ­водителите са недоволни от цените, които фир­мите пред­лагат за суровината. Протес­тират и срещу унизител­ното отношение към труда им. Чуват се и призиви за бой­кот на изкуп­ната кам­пания и за протести. В предаването “Преди всички“ по “Хоризонт“ темата комен­тира пред­седателят на Сдружението на произ­водителите на ориен­тал­ски тютюн и кмет на община Сатовча Арбен Мименов, който изтъкна, че през тази година обемът на произ­вод­с­тво на тютюн у нас е намалял с около 40%, но качес­т­вото на продук­цията е много добро. По думите му земедел­ците не искат да извиват ръцете на никого,но искат да получат по-висока цена за качес­т­вената стока. Заради пос­тоян­ното унижаване на произ­водителитев от региона на Гоце Дел­чев вече има тютюневи имиг­ранти, които са отишли в съседна Гър­ция, за да отг­леж­дат тютюн, защото там е по-изгодно.

Според тютюноп­роиз­водителите цена от 8 до 10 лева за килог­рам за качес­т­вената суровина е справед­лива. Проведени са раз­говори с шест от фир­мите, които се занимават с изкупуване, но всъщ­ност те имат договори, сключени с кон­к­рет­ните тютюноп­роиз­водители, а не със сдружението, което означава, че трудно може да се пос­тигне договорка за по-високи цени сега, обясни Мименов. Той посочи обаче, че мак­симал­ната цена, която пред­лагат някои фирми, е 10 лева за килог­рам за най-високо качес­тво, но според него проб­лем е т. нар. “окачес­т­вяване по клас“, чрез което тър­гов­ците манипулират оцен­ките и ощетяват произ­водителите. Мименов призова земедел­с­кото минис­тер­с­тво да се намеси чрез независими дър­жавни екс­перти, за да не се манипулира сред­ната изкупна цена на тютюна. Той каза, че ще се опита тези дни да пос­тави въп­роса пред минис­тър Порожанов. Кметът на Сатовча смята, че тър­гов­с­ките фирми на прак­тика изнуд­ват хората да продават тютюна на ниски цени, въп­реки доб­рото качес­тво. Затова, ако не се вземат мерки през тази година, той очаква още по-голям спад на тютюноп­роиз­вод­с­т­вото догодина.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят