Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Мир ще има. Разсрочиха за пореден път стари кредити на животновъди

Мир ще има. Разсрочиха за пореден път стари кредити на животновъди

Управител­ният съвет на Дър­жавен фонд “Земеделие“ раз­с­рочи с 1 година отпус­натите кредити на живот­новъди. За птицевъдите това са глав­ница и лихва по предос­тавени през 2008 и 2010 г. заеми за закупуване на фураж. Същото облек­чение получават и свиневъдите. За едрите и дребни преживни животни раз­с­роч­ването засяга глав­ница и лихва по предос­тавени през 2008, 2009, 2010 и 2012 г. кредити за фураж.

За поредна година фонд “Земеделие“ прави този ком­п­ромис. Така се под­държа баланса на управ­лението, под­х­вър­лят злите езици. И допъл­ват, че ако някой се осмели да поиска парите от кредитополучателите, като нищо ще му спрет­нат една окупацийка на земедел­с­кото ведом­с­тво. А това изобщо няма да е здравос­ловно за властта.

Мал­кият проб­лем е, че тези врътки се правят с дър­жавни пари, т.е. с парите на данъкоп­латеца. Ама кой го гледа него,коментира факта сай­тът СТОПАНИН.

Отс­рочва се и дъл­жимата към 27 ноем­ври 2017 г. глав­ница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за произ­вод­с­тво на кар­тофи. Лих­вата на отс­роч­ването на задъл­женията е в раз­мер на 4%.

Отпус­кат се и 2,4 млн. лв. дър­жавна помощ „де минимис“ на пчеларите за 2017 г., реши още Управител­ният съвет на Дър­жавен фонд „Земеделие“. Заяв­ления ще се подават от 20 ноем­ври до 1 декем­ври.

Под­помагат се земедел­ски произ­водители, които отг­леж­дат между 20 и 200 пчелни семейс­тва. Ако те са повече помощ се отпуска за пър­вите 200. Раз­мерът на став­ката на пчелно семейс­тво ще бъде определен след приема на заяв­ления за кан­дидат­с­т­ване.

Финан­совата под­к­репа има за цел да помогне на пчеларите за справяне с пос­лед­с­т­вията от неб­лагоп­рият­ните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед. Срокът за изп­лащане на помощта е до 18 декем­ври.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят