Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.6688 BGN1 GBP = 2.21574 BGN1 CHF = 1.67222 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Още два зубъра заселиха в Източните Родопи

Още два зубъра заселиха в Източните Родопи

Още два зубъра заселиха в Източните Родопи

Броят на европейс­ките бизони, дос­коро напълно изчез­нали от страната, нарасна с още две животни в Източ­ните Родопи. Зуб­рите са нас­танени в дивечовъден учас­тък “Студен кладенец“ и в момента се адап­тират, обяс­няват от фон­дация “По-диви Родопи“. Връщането на европейс­кия бизон в Родопите е част от дей­нос­тите за въз­с­тановяване и опаз­ване на дивата природа на Стария кон­тинент на европейс­ката мрежа “Rewilding Europe“, част от която са и “По-диви Родопи“. Новите попъл­нения са дарение от зоопарка в Зул, Гер­мания. След прис­тигането си живот­ните са нас­танени в “адап­тационна ограда“, за да могат да се прис­пособят към новите условия и привик­нат към мес­т­ната храна, а екс­перти от екипа на “По-диви Родопи“ ги наб­людават ежед­невно. След това ще започне пос­тепенна социализация на новите животни към зуб­рите, които вече обитават “Студен кладенец“. Живот­ните са млади и се очаква по-лесно да се прис­пособят към новия си дом. Христо Хрис­тов от фон­дацията раз­казва, че адап­тацията им върви добре, те вече се хранят с листа и клони от мес­тни видове дър­вета и храсти и пасат. “Въп­реки че са отделени, новите животни пос­тепенно започ­наха да се опоз­нават и да комуникират с мес­т­ните зубри.“

Зубърът е най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените гор­ски екосис­теми. В “Студен кладенец“ зуб­рите съжител­с­т­ват с елени лопатари, благородни елени, вълци, лешояди и още много редки и зас­т­рашени видове животни и птици.

България

Скандал след скандал по проблемите на хората с увреждания

Скан­дал след скан­дал по проб­лемите на хората с увреж­дания

И Мая Манолова бясна на социалното ведомство, преписвали стари закони

Законоп­роек­тът за интег­рация на хората с увреж­дания, който под­готвя соц…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Спорт

Loading...

Свят