Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Родните фермери са натрупали кризисен резерв от 7,5 милиона евро, чака се становище от Брюксел за връщането му

Родните фермери са натрупали кризисен резерв от 7,5 милиона евро, чака се становище от Брюксел за връщането му

Родните фермери са натрупали кризисен резерв от 7,5 милиона евро, чака се становище от Брюксел за връщането му

След като Европейс­ката комисия обяви, че ще върне на фер­мерите 433 милиона евро от кризис­ния резерв, тъй като през 2017 година той не е изпол­з­ван за предот­в­ратяване на пос­ледици от сериозни бед­с­т­вия, пред­с­тавители на бран­шовите организации се поин­тересуваха кога тези сред­с­тва ще бъдат въз­с­тановени. Въп­росът беше пос­тавен към ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото на земеделието по време на национал­ния семинар на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите.

През втория прог­рамен период беше решено 3 процента от всяка суб­сидия над 2 хиляди евро, отпус­ната като зелено плащане, да се заделя в резерв, изпол­з­ван за пок­риване на пораженията от природни бед­с­т­вия. Според този рег­ламент мак­симал­ната сума, която един фер­мер може да преведе за този резерв е 20 хиляди евро.

През пос­лед­ните две години от прилагането на резер­в­ния фонд бъл­гар­с­ките фер­мери са нат­рупали 7,5 милиона евро, които фонд „Земеделие“ би тряб­вало да въз­с­танови на всеки земедел­ски произ­водител.

До този момент коефициен­тът, по който се удър­жаха тези сред­с­тва, беше в раз­мер на 1,3539 от процента. През 2017 година обаче Европейс­ката комисия ще определи нов коефициент на редук­ция, затова и от минис­тер­с­т­вото изчак­ват с въз­с­тановяване на тези сред­с­тва.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят