Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед22072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Еколози скочиха срещу застрояването на земеделски земи, призовават депутатите да подкрепят ветото на президента Радев

Еколози скочиха срещу застрояването на земеделски земи, призовават депутатите да подкрепят ветото на президента Радев

Еколози скочиха срещу застрояването на земеделски земи, призовават депутатите да подкрепят ветото на президента Радев

Коалицията от неп­равител­с­т­вени организации и граж­дан­ски групи “За да остане природа в Бъл­гария“ зас­тава зад граж­дан­с­кия протест срещу законовите промени, пoд­к­репящи зас­т­рояването на земедел­с­ките земи и изг­раж­дането на писти и ски съоръжения в гор­с­ките територии.

Граж­даните призовават народ­ните пред­с­тавители да не одоб­ряват пов­торно вър­натите от президента Румен Радев изменения в Закона за опаз­ване на земедел­с­ките земи, които улес­няват урбанизацията им. Както и да отх­вър­лят законоп­роекта за изменение и допъл­нение на Закона за горите, внесен в Народ­ното съб­рание на 9 фев­руари 2018 г. от група народни пред­с­тавители. С него отпадат регулациите, свър­зани със строител­с­т­вото на ски писти, стан­ции и стъл­бове на лиф­тове и влекове.

С тези пред­ложения не само се спес­тяват значителни сред­с­тва на инвес­титорите, но и се съз­дават рис­кове за населението и окол­ната среда от неот­читането на пос­лед­с­т­вията за гор­с­ките територии от тези строежи. Пос­лед­с­т­вия, които може да включ­ват ерозия, свлачища, поройни навод­нения и намаляване на дебита на мес­тни водоиз­точ­ници в сухите месеци, смятат природозащит­ниците. Тези поп­равки вече бяха отх­вър­лени вед­нъж през 2012 г. след вето на президента и масови протести.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят