Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Браншът бие тревога: Губим Тракия като винен регион?

Браншът бие тревога: Губим Тракия като винен регион?

Браншът бие тревога: Губим Тракия като винен регион?

Ако родните чиновници не предприемат действия да я защитят като географски регион за качествените български сортове, Турция може да ни изпревари с регистрацията

Ако бъл­гар­с­ките виноп­роиз­водители не пред­п­риемат дейс­т­вия да защитят Тракия като геог­раф­ски регион за качес­т­вените бъл­гар­ски сор­тове, Тур­ция може да ни изп­ревари с регис­т­рацията. Именно затова Национал­ната лозаро-винарска камара и бран­шовите организации са длъжни да нап­равят пос­тъпки пред Европейс­ката комисия, но за целта те трябва да потър­сят съдейс­т­вие и от бъл­гар­с­ката админис­т­рация, така че южните вина от региона да получат онази защита, която исторически ни се полага. Това отбеляза в деня на Трифон Зарезан виноп­роиз­водителят от Ивай­лов­г­рад Юлиян Яман­тиев в интервю за национал­ното радио.Вчера стотици хиляди лозари и винари зарязаха традиционно своите лози, отбеляз­вайки пър­вия праз­ник, пред­вес­т­ник на пролетта.

Дъл­боката традиция на виното шес­тва по нашите земи от времето на траките, затова и съв­ремен­ните винари са длъжни да я продъл­жават и съх­раняват, смята Яман­тиев, за който съв­ремен­ният интерес трябва да се под­държа от високи професионалисти.

Вярно е, че през пос­лед­ните години в страната изник­наха много модерни винарни, но малка част от тях раз­полагат с добри технолози-професионалисти, които могат да нап­равят истин­с­кото вино.

Подобно на останалите сек­тори в земеделието и при виноп­роиз­вод­с­т­вото биз­несът се задъхва от липса на кадри, а това е сериозен проб­лем за раз­витието на сек­тора. Именно затова и винарите с опит бият кам­баната, преди сек­торът да се окаже обез­кър­вен от тех­нолози, за които магията на виното е като изкус­т­вото – съвър­шено.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...