Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24052018

Брой 101, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65833 BGN1 GBP = 2.23044 BGN1 CHF = 1.66624 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) В края на зимата в Добруджа започва обследване на масивите с пшеница

В края на зимата в Добруджа започва обследване на масивите с пшеница

В края на зимата в Добруджа започва обследване на масивите с пшеница

С отминаването на зимата в Доб­рич­кия регион започва обс­лед­ване на масивите с пшеница, за да се установи как се раз­виват посевите и дали няма изм­ръз­нали в студовете, съоб­щават от облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“.

Масивите с пшеница в Доб­ричка област, която произ­вежда най-много хлебно зърно в страната, през тази стопан­ска година над­х­вър­лят 1 202 000 декара.Комисия от екс­перти — учени от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут, пред­с­тавители на облас­т­ната дирек­ция “Земеделие“, на фонд “Земеделие“, специалисти по рас­тителна защита, по апробация и семекон­т­рол, ще обходят десет на сто от засетите площи в периода 1923 март. Заедно с оцен­ката за със­тоянието на посевите ще бъде нап­равена и пър­вата прог­ноза за очак­вания добив от новата зър­нена реколта.

През миналата стопан­ска година сред­ният добив в Доб­ричко дос­тигна 598 килог­рама като земедел­с­ките стопани приб­раха общо около 725 000 тона зърно.

България

Икономика

Китай готов да строи у нас завод за асемблиране на тежкотоварни автомобили

Китай готов да строи у нас завод за асем­б­лиране на теж­котоварни автомобили

Заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев се срещна с пред­с­тавители на ръковод­с­т­вото на най-…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Балкан шокира Левски Лукойл с фантастичен обрат

Бал­кан шокира Лев­ски Лукойл с фан­тас­тичен обрат

Тимът от Ботевград поведе в серията за първото място в баскетболното първенство при мъжете

Бал­кан (Ботев­г­рад) отне домакин­с­кото предим­с­тво на…

Прочети още:

Loading...

Свят