Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет19072018

Брой 141, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68446 BGN1 GBP = 2.19465 BGN1 CHF = 1.68446 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Евросубсидии и за „зайци на свободна паша“

Евросубсидии и за „зайци на свободна паша“

Евросубсидии и за „зайци на свободна паша“

Биоземеделци казват, че след тиквите, това е новата схема за източване на пари от ЕС

След като източ­ваха европейс­ките фон­дове със схеми за тикви, сега са идва ред на нов админис­т­ративен проект със схема за “зайци на свободна паша“. Това съобщи пред жур­налисти Слави Трифонов, пред­седател на новата Национална Био асоциация, цитиран от БНТ. Въп­реки че по мерки 10 и 11 “Биоземеделие“ и “Агроекология и климат“ дефицитът от сред­с­тва дос­тигна 60 милиона лева, така че голяма част от биологич­ните произ­водители няма да получат европейско под­помагане за 2017 г., админис­т­рацията не се притес­нява от този дефицит и готви нова схема за под­помагане — този път за отг­леж­дане на зайци на свободна паша.

“Някой да е видял как се държи заекът на пасище..? Зай­ците ги няма, парите остават — това ще бъде новата схема“, посочи още биофер­мерът. При встъп­ването си на поста миналата година земедел­с­кият минис­тър Румен Порожанов обеща да търси варианти за преодоляване на дефицита. “Сега обаче раз­б­рахме, че админис­т­рацията не си е мръд­нала пръста да осигурят сред­с­тва по трите мерки“, комен­тира ощеТ­рифонов.

Пред­с­тавителите на асоциацията са решени да отс­тояват интересите си, тъй като оряз­ването на парите за бранша ще откажат много фер­мери от това произ­вод­с­тво. Те са решили да отнесат проб­лема и в Брюк­сел, тъй като според тях админис­т­рацията е тръг­нала на война със земеделците.Представителите на новата асоциация обмис­лят протест, така както обещават и от ръковод­с­т­вото на Бъл­гар­ска асоциация “Биоп­родукти“. з

България

Икономика

България подаде писмо за близко сътрудничество с ЕЦБ

Бъл­гария подаде писмо за близко сът­руд­ничес­тво с ЕЦБ

Правител­с­т­вото вчера даде ман­дат на финан­совия минис­тър да подаде официално заяв­ление за осъщес­т­вяване на близко сът­руд­ничес­тво с Европейска…

Прочети още:

Loading...

Култура

“Сигнал“ с грандиозно шоу в Пловдив

“Сиг­нал“ с гран­диозно шоу в Плов­див

Концертът по повод 40-годишния юбилей на групата ще се състои на 2 август от 20:30 ч. на сцената на Летния театър

Събитието е част от нац…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят