Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фузариоза грози пшеницата

Фузариоза грози пшеницата

Фузариоза грози пшеницата

Тази година житото е изкласило сравнително рано заради топлото време и засушаването.

Крат­кот­рай­ните валежи от пос­лед­ните дни не са дос­татъчни, но са спасителни за посевите. В момента климатич­ните условия са много благоп­риятни за раз­витието на кул­турите. Това каза проф.Иван Киряков от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в Генерал Тошево. По думите му зимата е била доста влажна. „През пос­лед­ните 50 години сред­ното количес­тво зимни валежи от ноем­ври до март в Доб­ру­джа е около 191 литра, а само за тази година е 287 литра, което ще рече, че до 23 метра в поч­вата влагата е дос­татъчна. Проб­лемът дойде оттам, че април месец бе много сух. През април пад­наха 5 литра дъжд в Доб­ру­джа. Влагата в дъл­бочина не е дос­татъчна за пшеницата, която през април започва да расте буйно, кореновата сис­тема още не е фор­мирана, не е слязла в дъл­бочина и това е доста сериозен стрес за рас­тенията, особено за по-късните посеви”, комен­тира проф.Киряков пред dariknews.bg.Той под­черта, че тази година пшеницата е изк­ласила срав­нително рано заради топ­лото време и засушаването. Според него сега тем­пературите са много под­ходящи за цъф­тежа на зърнено-житните кул­тури, защото не са високи и има леки превалявания. Основ­ният проб­лем в момента е, че се съз­дават условия за фузариоза по пшенич­ните класове, което може да раз­вали качес­т­вото на пшеницата. Надеж­дите на специалиста са, че земедел­с­ките произ­водители са третирали посевите своев­ременно и опас­ността от фузариоза ще бъде избег­ната.

Рапицата в Доб­ру­джа е в чудесно със­тояние. При нея основ­ните проб­леми са свър­зани с насекомите и ако земедел­с­ките произ­водители са се справили успешно с тях, могат да раз­читат на много добри добиви“, допълни проф.Иван Киряков.Той посъветва земедел­с­ките стопани да започ­нат да прилагат хер­бициди при слън­чог­леда и царевицата, за да се справят с плевелите. При царевицата е задъл­жително да се нап­рави оглед на насаж­денията за наличие на сивия царевичен хобот­ник, препоръча още професорът.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят