Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб21072018

Брой 142, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68781 BGN1 GBP = 2.19023 BGN1 CHF = 1.68287 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фузариоза грози пшеницата

Фузариоза грози пшеницата

Фузариоза грози пшеницата

Тази година житото е изкласило сравнително рано заради топлото време и засушаването.

Крат­кот­рай­ните валежи от пос­лед­ните дни не са дос­татъчни, но са спасителни за посевите. В момента климатич­ните условия са много благоп­риятни за раз­витието на кул­турите. Това каза проф.Иван Киряков от Доб­ру­джан­с­кия земедел­ски инс­титут в Генерал Тошево. По думите му зимата е била доста влажна. „През пос­лед­ните 50 години сред­ното количес­тво зимни валежи от ноем­ври до март в Доб­ру­джа е около 191 литра, а само за тази година е 287 литра, което ще рече, че до 23 метра в поч­вата влагата е дос­татъчна. Проб­лемът дойде оттам, че април месец бе много сух. През април пад­наха 5 литра дъжд в Доб­ру­джа. Влагата в дъл­бочина не е дос­татъчна за пшеницата, която през април започва да расте буйно, кореновата сис­тема още не е фор­мирана, не е слязла в дъл­бочина и това е доста сериозен стрес за рас­тенията, особено за по-късните посеви”, комен­тира проф.Киряков пред dariknews.bg.Той под­черта, че тази година пшеницата е изк­ласила срав­нително рано заради топ­лото време и засушаването. Според него сега тем­пературите са много под­ходящи за цъф­тежа на зърнено-житните кул­тури, защото не са високи и има леки превалявания. Основ­ният проб­лем в момента е, че се съз­дават условия за фузариоза по пшенич­ните класове, което може да раз­вали качес­т­вото на пшеницата. Надеж­дите на специалиста са, че земедел­с­ките произ­водители са третирали посевите своев­ременно и опас­ността от фузариоза ще бъде избег­ната.

Рапицата в Доб­ру­джа е в чудесно със­тояние. При нея основ­ните проб­леми са свър­зани с насекомите и ако земедел­с­ките произ­водители са се справили успешно с тях, могат да раз­читат на много добри добиви“, допълни проф.Иван Киряков.Той посъветва земедел­с­ките стопани да започ­нат да прилагат хер­бициди при слън­чог­леда и царевицата, за да се справят с плевелите. При царевицата е задъл­жително да се нап­рави оглед на насаж­денията за наличие на сивия царевичен хобот­ник, препоръча още професорът.

България

Въп­реки реп­ликите между пат­риотите Каракачанов обяви: Коалицията ще се запази

Естес­т­вено, че Обединените пат­риоти ще бъдат Обединени. Това заяви в кулоарите на пар­ламента минис­търът на отб­раната Красимир Каракачанов, к…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жътвата на есенниците изостава

Жът­вата на есен­ниците изос­тава

Пад­налите валежи въз­п­репят­с­т­ваха жът­вата на някой есенни кул­тури в страната. Пуб­ликувани оператив­ните данни на екс­перти на МЗХГ към 12.07.20

Прочети още:

Loading...

Култура

Представят спасените бойни знамена на Българската армия

Пред­с­тавят спасените бойни знамена на Бъл­гар­с­ката армия

Изложбата в националния военнисторически музей се посвещава на 140 години от създаването на Българската армия и 100 години от края на Първат...

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят