Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21052018

Брой 98, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.65678 BGN1 GBP = 2.23907 BGN1 CHF = 1.65482 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Доц. Огнян Боюклиев: Кабинетът чел ли е докладите на ЕС за България, за да предлага нови насърчения за продажба на земя на чужди инвеститори?

Доц. Огнян Боюклиев: Кабинетът чел ли е докладите на ЕС за България, за да предлага нови насърчения за продажба на земя на чужди инвеститори?

Доц. Огнян Боюклиев: Кабинетът чел ли е докладите на ЕС за България, за да предлага нови насърчения за продажба на земя на чужди инвеститори?

Преди да пред­лага законови промени с насър­чения за продаж­бата на земя на чужди инвес­титори, правител­с­т­вото трябва да прочете внимателно док­ладите на Европейс­ката комисия, където Бъл­гария е сред дър­жавите с най-голяма кон­цен­т­рация на земедел­ска земя, а това по никакъв начин няма да се толерира в бъдещата политика на Европейс­кия съюз,това комен­тира за национал­ното радио доцент Огнян Боюк­лиев по повод намеренията на кабинета да въведе нови преферен­ции при покуп­ката на земедел­ски земи от крупни вън­шни инвес­титори. Изяв­лението му е по повод изказ­ване на минис­търа на икономиката Емил Караниколов, който заяви, че кабинетът планира промени в Закона за чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции, според които вън­шни европейски ком­пании ще могат да купуват земедел­ска земя при условие, че притежават сер­тификат за инвес­титор­ски клас, което гаран­тира, че влагат значителни капитали в икономиката. Условието да получат тези земи е да се ангажират за три години да изпъл­нят обещаните инвес­тиции, обясни минис­търът.

Доцент Боюк­лиев припомни, че всяка дър­жава е длъжна да спазва основ­ния еврорег­ламент, даващ свобода за покупка на земедел­ски земи от европейски инвес­титори, но обясни, че отдел­ните правител­с­тва прилагат и свои вът­решни правила в защита на мес­т­ния биз­нес. В повечето случаи Чехия, Унгария и Полша насър­чават покуп­ката на имоти от родни инвес­титори, защото това гаран­тира запаз­ване на земедел­с­кото произ­вод­с­тво на мес­тно ниво, което пък е свръзано с ограничаване на обез­людяването в сел­с­ките райони.

Същото мнение зас­тъпи и пред­седателят на Бъл­гар­с­ката асоциация на соб­с­т­вениците на земедел­ска земя Стайко Стай­ков, който обяви, че мес­т­ният биз­нес също би могъл да инвес­тира в окруп­нени имоти, но за целта е важно да има комасирани терени, които са в близост до напоителни сис­теми. От асоциацията са силно изненадани от факта, че кабинетът не се е допитал до биз­неса във връзка с планираните законови промени. По всичко изг­лежда, че темата тепърва ще се обсъжда и от бран­шовитке организации в сек­тора.

България

Музикантите от БНР посрещат евролидерите с протестен концерт

Музикан­тите от БНР пос­рещат евролидерите с протес­тен кон­церт

Неп­ред­видено събитие стана част от кул­тур­ната прог­рама за бъл­гар­с­кото европ­ред­седател­с­тво – протес­тен кон­церт пред НДК, съобщи Би Ти Ви. Про…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Жельо Бойчев: Сделката на “Инерком“ е нагледен пример как функционира властта у нас

Жельо Бой­чев: Сдел­ката на “Инер­ком“ е наг­леден пример как фун­к­ционира властта у нас

„Или Стоян Мав­родиев да си подаде остав­ката, или оставка на минис­търа на икономиката“, категоричен е зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кирил Мескин с вернисаж в галерия Арте

Кирил Мес­кин с вер­нисаж в галерия Арте

Майсторът на камъка Мескин ще ни покаже творбите си от 23 май до 8 юни в Арте

Отк­риването е на 23 май от 18.00 до 20.00 .

„Специално за деня н…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят