Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря18072018

Брой 140, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67065 BGN1 GBP = 2.20437 BGN1 CHF = 1.67911 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) Фермерите заговориха за 25 % спад в реколтата

Фермерите заговориха за 25 % спад в реколтата

Фермерите заговориха за 25 % спад в реколтата

Докато миналата година средните добиви на жито от декар бяха изключително високи, това лято те се между 300 и 500 кг от декар.

Порой­ните дъж­дове по време на жътва и теж­ките метеорологични условия от началото на годината охладиха очак­ванията на фер­мерите за добра реколта. „На този етап очак­ванията ни са за поне 25-процентен спад в рекол­тата спрямо добивите, получени през 2017 г.“, комен­тира за национал­ното радио Кос­тадин Кос­тадинов, пред­седател на Национал­ната асоциация на зър­ноп­роиз­водителите.

Досега жът­вата е прик­лючила едва върху половината от площите в страната. През есента на миналата година бяха засети 11 млн. дка с хлебно зърно. По-голям успех имаха някои от стопаните в Северна Бъл­гария, които под­раниха с прибирането на рекол­тата. В южните части от страната обаче кам­панията започна по-късно, но беше блокирана от започ­налите дъж­дове. Най-критично е положението в Плевен­ско, Лудогорието, Кар­нобат­ско и Ямбол­ско, където заради порой­ните дъж­дове ком­бай­ните не могат да влязат в нивите. В пос­лед­ните две области пшеницата е приб­рана едва от 35% от площите.

На места пшеницата, която е полег­нала от дъж­довете, покълва на корен и това също ще съз­даде проб­лем за качес­т­вото на зър­ното. Докато пър­вите количес­тва приб­рана пшеница е с добри качес­тва, то пос­лед­ното зърно е с висока влаж­ност и затова се налага да бъде изсушено. „Това ще вдигне себес­той­ността на продук­цията, тъй като стопаните увеличават раз­ходите си за сушене на пшеницата“, обясни още пред­седателят на бран­шовата организация. Докато миналата година сред­ните добиви от декар бяха изк­лючително високи, тази година те се движат между 300 и 500 кг от декар.

Според синоп­тич­ните прог­нози нес­табил­ното време ще продължи поне до средата на след­ващата сед­мица. Едва в края на месеца дан­ните за рекол­тата ще бъдат обоб­щени, съоб­щиха от агроведом­с­т­вото.

България

Икономика

Ако душата на Странджа плаче, разумът става жалък

Ако душата на Стран­джа плаче, разумът става жалък

Душата на Стран­джа е по-велика от всички дирек­тиви, анализи, преценки и дейс­т­вия на админис­т­рацията. Защо БАБХ я пренеб­регна? Защото работи …

Прочети още:

Loading...

Култура

Продадоха компанията на Уинстийн

Продадоха ком­панията на Уин­с­тийн

Ком­пания на скан­дал­ния продуцент Харви Уайн­с­тийн, който бе забър­кан в скан­дали за сек­суално насилие над 50 жени, беше продадена, след като о…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят