Планът за управление на Пирин застрашавал дивата коза

Природозащитниците от WWF алармират, че проектът за нов план за управление на Национален парк “Пирин“ излага на риск местообитанията на дивата коза. Проектът предвижда разширяване с 12.5 пъти на зоните, в които могат да се изграждат спортни съоръжения върху 7.5% от общата територия на парка, основно в северната част на Пирин, над градовете Банско и Добринище. Въздействието на тази увеличена човешка намеса върху природата не е подложено на оценка от МОСВ. Затова WWF организира теренно посещение, за да провери предложените нови зони за туризъм. Последните данни от 2013 г. сочат, че природозащитното състояние на Балканската дива коза в защитена зона “Пирин“ е незадоволително. Популацията на вида наброява едва 320-400 екземпляра, което е много под оптималната численост. Припомняме, че Балканската дива коза е застрашен подвид и е включена в Червената книга на Р България. Значима заплаха за популацията на вида е и бракониерството.

WWF сигнализира още, че масовото практикуване на извънпистово ски спускане сериозно безпокои дивите кози. Бягството от зоните на ски спускане на животното при дебела снежна покривка води до изтощение, падане на имунитета, заболяване и дори до смърт.

За подобряване състоянието на дивата коза, организацията WWF препоръчва да не се допуска разширяването на ски зоните в местообитанията на вида; да се поставят информационни табели; да се ограничи достъпа на домашни животни, както и постоянния престой на пастири и кучета в ключови местообитания, особено над 2500 м. надморска височина; да се обърне повече внимание на борбата с бракониерството; въвеждане на задължителни проверки на туристически хижи в близост до местообитанията на животните.

WWF полага огромни усилия да не се допускат нови сечи и строежи в НП “Пирин“, които да излагат на опасност дивата коза и не само нея. През март 2017 г. WWF и Асоциация на парковете в България (АПБ) заведоха съдебно дело срещу решението на МОСВ да не се прави екологична оценка и оценка за съвместимост на проекта за нов план. Оттогава насам WWF и АПБ спечелиха на няколко инстанции, а финалното заседание на последната инстанция е насрочено за 26 септември 2019.