Над 1. 1 млрд. лв. финансовата подкрепа за пловдивските фермери

Над 1. 1 млрд. лв. финансовата подкрепа за пловдивските фермери

Земеделските производители в Област Пловдив са получи 1 млрд. 123, 9 млн.лв. финансовата подкрепа за последните пет години. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов пред над 300 стопани по време на среща от кампанията по Директни плащания в Пловдив, цитиран от пресслужбата на МЗХГ. По думите му получените средства представляват близо 7,4 на сто от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за периода 2014-2020 г. През 2019 г. площите с трайни насаждения в областта са с 9 на сто повече спрямо 2014 г., представлявайки 13 на сто от общите в страната. При традиционното за областта зеленчукопроизводство се отчита значително увеличение на площите с над два пъти. На територията на Пловдивска област се намират близо 12 на сто от всички площи със зеленчуци в страната.

При площите с винени лозя в област Пловдив, заявени за подпомагане по СЕПП през 2018 г., също се отчита ръст с 2,1 а сто на годишна база. Те представляват около 10 на сто от всички заявени площи с винени лозя в страната.

“В Пловдивска област са заявени и близо 6 на сто от общите площи с ориз за подпомагане по СЕПП през 2018 г., над 44 на сто от площите с пипер и близо 40 на сто от площите с домати. Областта има висок относителен дял и при заявените площи за подпомагане с маслодайна роза и тютюн - съответно 39 на сто и 27 на сто“, каза още заместник-министър Маринов.

По време на срещата стана ясно, че в сектор “Животновъдство“ най-значими за областта са биволовъдството, говедовъдството и овцевъдството. През 2018 г. в Пловдивска област се отглеждат 12 на сто от общия брой биволи в страната, близо 11 на сто от говедата и 8 на сто от овцете. За периода 2014 - 2019 г. броят на биволите в областта нараства с 68 на сто, на овцете с 23 на сто, на свинете с 12 на сто, а на пчелните семейства с 15 на сто.