Евростат: Близо 50% от завършилите в България висшисти са избрали бизнес-администрация и право

Близо половината от завършилите висшисти у нас през 2014 г. са предпочели специалности в областта на стопанските науки, бизнес-администрацията и правото, отчита анализ на Евростат за най-доминираните образователни области в страните на ЕС, предаде БТА. Около 15 на сто от българските висшисти са предпочели специалности в областта на инженерните науки, производството и строителството. Други 7 процента от висшистите у нас се предпочели здравеопазването; почти толкова са завършилите специалности в сферата на образованието; около 6,6 на сто — специалности в хуманитарните науки и изкуствата и др. Най-малък е бил делът на студентите у нас, предпочели специалности като “Управление на сухопътен, воден и въздушен транспорт“ — 1,2 процента, “Природни науки“ — 0,7 на сто или “Математика и статистика“ — едва 0,2 на сто. През 2014 г. близо 5 милиона млади европейци са придобили висше образование в рамките на ЕС, като от тях около 58 на сто са били жени и близо 42 на сто — мъже. Силният пол предпочита специалности в сферата на инженерните науки, строителството и производството, докато дамите предпочитат хуманитарни науки, здравеопазване и образование, отчита Евростат. Делът на жените, получили висше образование у нас, е почти на средно европейско ниво — около 80 на сто.