Над 200 000 къса контрабандни цигари са иззети при акция в Бургас, Варна и Драгоман

Над 200 000 къса кон­т­рабан­дни цигари са иззети при спецоперация на Главни дирек­ция “Гранична полиция“ на територията на Бур­гас, Варна и Драгоман, съоб­щават от МВР. Операцията е проведена в петък и събота. В близост до КПП “Кошарица“- к.к. “Слън­чев бряг“ бил спрян за проверка товарен автомобил “Фол­к­с­ваген тран­с­пор­тер“. При провер­ката са отк­рити специално изг­раден тай­ник, в който е имало 21 000 къса цигари с мол­дов­ски акцизен бан­дерол и други 21 000 къса — без бан­дерол. Задър­жани са трима души — водачът на товар­ния автомобил и други двама мъже — бъл­гарин и украинец. При претър­с­ванията са отк­рити още 200 къса цигари, мобилни телефони, голям брой сим карти, бъл­гар­ски левове, румън­ски леи и украин­ски гривни на обща стой­ност около 15 000 лева. Общото количес­тво на иззетите кон­т­рабан­дни цигари в Бур­гас въз­лиза на 42 200 къса.

Гранич­ните полицаи са проверили и шест депа за временно съх­ранение на акцизни стоки в региона на Варна. Иззети са общо 38 460 къса цигари, част от които с мол­дов­ски и македон­ски бан­дерол, а друга — без наличието на бъл­гар­ски акцизен бан­дерол. Задър­жани са двама бъл­гари.

Други над 165 000 къса кон­т­рабан­дни цигари са задър­жани от служители на Регионална гранична дирек­ция — Драгоман. Акциз­ната стока е била укрита в товарни ком­позиции на БДЖ. Задър­жани са петима бъл­гари.