Съдят военен за кражби на луксозни автомобили

Обвинителен акт срещу четирима души, крали луксозни автомобили, е внесен в Сливенския военен съд. Причината процесът да влезе точно в този съд е, че единият от участниците в групата е военнослужещ в Българската армия. Групата е действала на територията на Варна и Бургас, като са по-малко от година те са откраднали 19 луксозни коли на стойност над 300 000 лв. На съд са предадени Искрен Маринов — образувал и ръководил групата и участниците в нея — бивш старшина първа степен от запаса Цветелин Танчев, Борислав Вълчев и Ивайло Стоименов. Всички подсъдими са от град Варна. Искрен Маринов ръководел и контролирал дейността на другите, разпределял задълженията им и създавал организацията между тях. Маринов лично осъществявал кражбите на автомобилите, както и връзката с ключари със съответните познания. Той използвал различни технически средства — пластини с нарези за отключване на автомобилни патрони, декодери, интерфейси, скенери, чипове, заготовки, тирбушони и технически средства, служещи за нерагламентираното отваряне на МПС. Също така намирал и помещения за укриване на отнетите автомобили, като предоставял и парите за заплащане на наема. Старшината Цветелин Танчев демонтирал части и агрегати от колите, за да бъдат подправени идентификационните номера, така че да могат да се продадат. Ивайло Стоименов отговарял за укриването на автомобилите и ги придвижвал до гараж, за да бъдат разкомплектовани или подправени идентификационните номера. Борислав Вълчев също укривал части от отнетите автомобили, за което предоставял собствения си автомобил. В него натоварвал демонтираните части от откраднатите автомобили и ги премествал от един гараж в друг, където били складирани автомобилни части от отнетите превозни средства с цел последващата им продажба.