Бъчварова получи 160-те милиона от ЕК, за да възпира мигрантите

Правителството възложи на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова да създаде необходимата организация за разходване на допълнително отпуснатите 160 млн. евро за овладяване на миграционния натиск по границата на България, предаде БГНЕС. Бъчварова ще отговаря за координацията и контрола върху разходването на средствата, които се предоставят от ЕК за спешно подпомагане в рамките на фондовете „Убежище, миграция и интеграция“ и „Вътрешна сигурност“. Проектите, които ще бъдат финансирани, са насочени към повишаване капацитета в областта на граничния контрол на българската морска граница, повишаване капацитета в областта на интегрираното наблюдение, комуникационните и информационните системи по външните граници и укрепване на националния капацитет в областта на убежището и миграцията. С оглед ефективното и бързото усвояване на средствата, с решението са разписани задачите и взаимодействието на отговорните институции.