Малолетна ромка роди първото бебе на 2017 г.

Малолетна ромка роди първото бебе на 2017 г.

Малкият Динко се ражда в 3:45 минути на 1 януари в Сливен, бащата е 15-годишен

Пър­вото бъл­гарче, което се роди през 2017 г. е от ром­ски произ­ход. Детето е от Сливен, май­ката е на 13 години, бащата е на 15 и е неин съученик. Родителите са кръс­тили новороденото мом­ченце Динко, съобщи БиТиВи.

Мал­кият Динко се ражда в 3:45 минути на 1 януари. Това е пър­вото бебе за тази година, тежи 2800 грама и е високо 49 см.

Раж­дането е минало нор­мално за пър­вес­кия, особено в тази въз­раст. Май­ката е в пер­фек­тно със­тояние”, съобщи д-р Диана Гугова от МБАЛ „Д-р Иван Селимин­ски”.

Май­ката на Динко Златка казва, че с бащата на детето се харесали в училище. Започ­нали да се срещат тайно от родителите си. „Ние се обичахме и станах бременна от него, в трети месец бях”, раз­казва тя. Когато започ­нало да й личи, момичето избягало при род­нини на приятеля си.

Страхът на младежите бил неос­нователен – и двете семейс­тва се зарад­вали на пър­вото внуче, но най-много – 33-годишният дядо Динко, на когото е кръс­тен мал­кия.

Родителите на 15-годишния баща работят и изкар­ват добри доходи. Май­ката на 13-годишната родилка има осем деца. Те все още не са виж­дали бебето, защото след раж­дането то е на апаратна вен­тилан­ция, заради гинекологично заболяване при май­ката.

В бол­ницата в Сливен вече не се изненад­ват от подобни ситуации. Най-младата родителка в сливен­с­ката бол­ница е на 11 години.