ЦИК заличи 11 кандидат-депутати за изборите на 26 март

Цен­т­рал­ната избирателна комисия заличава регис­т­рацията на кан­дидати за народни пред­с­тавители, които притежават и друго граж­дан­с­тво освен бъл­гар­ско. Решението е на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 3 във връзка с чл. 244 от Избор­ния кодекс. Потър­певши са Веселина Янкова Котавова, регис­т­рирана като кан­дидат за народен пред­с­тавител във Втори изборен район — Бур­гаски, издиг­ната от пар­тия “Бъл­гар­ско национално обединение“. Денис­лав Валериев Орлов е бил кан­дидат за народен пред­с­тавител в Девети изборен район — Кър­джалийски, и е пред­ложен от Kоалиция “АБВ-Движение 21“. Стоянка Илиева Бакопулу е кан­дидат за Плевен­ски регион, пред­ложена от коалиция “КОЙ — Бъл­гар­с­ката левица и Зелена пар­тия“. Михаил Пламенов Косев е кан­дидат от коалиция “Движение Да, Бъл­гария“. За седем от кандидат-депутатите е установено, че към 26 март 2017 г. не навър­ш­ват 21 години.