Девет години от трагедията във влака София-Кардам

В Доб­рич почетоха паметта на жер­т­вите във влака София — Кар­дам, в който преди девет години загинаха 9 души, петима от тях от Доб­ричко, съобщи БНТ.

Семейс­т­вата на загиналите, техни близки и граж­дани дой­доха в храм “Свети Георги“ в Доб­рич, за да се пок­лонят пред паметта на Валерия Желева, Антоанета Тодорова, Даниел Вичев, Галя Геор­гиева и Калчо Стефанов.

Във влака загинаха и професор Рашо Рашев, Мая Машева, Стоян Ковачев, Елена Халачева.

Въп­реки че съдеб­ният процес прик­лючи, близ­ките на загиналите във влака още не могат да приемат услов­ните присъди, които получиха обвинените за трагедията.

“Един­с­т­вено наг­радата за дарител­с­тво на името на Евлоги и Христо Геор­гиеви донесе покой на душите ни с мисълта, че сме нап­равили нещо добро в живота си. Иначе нищо не се е променило“ — каза май­ката на студен­т­ката Валерия Желева, цитирана от БНР.

Преди две години родителите на Валерия дариха обез­щетението от 200 000 лева за смъртта на дъщеря си на учеб­ните заведения, в които е учило момичето — дет­ска градина № 18, училище “Св. Климент Охрид­ски“, Хуманитарна гим­назия “Св. Св. Кирил и Методий“ и Софийс­кия универ­ситет “Св. Климент Охрид­ски“.