Корнелия Нинова: Правителството на Борисов сложи кръст на българското образование

Корнелия Нинова: Правителството на Борисов сложи кръст на българското образование

Ще отменим техния закон, защото той обрича децата на неграмотност, категоричен е лидерът на БСП

Правител­с­т­вото на Бойко Борисов сложи кръст на бъл­гар­с­кото образование. Тех­ният закон за училищно и предучилищно образование обрече децата на нег­рамот­ност, взе парите от дър­жав­ното и общин­с­кото училище и ги даде на час­т­ните колежи“. Това заяви пред препъл­нената зала на театъра във Враца лидерът на БСП и вицеп­резидент на Социалис­тичес­кия интер­национал Кор­нелия Нинова. По думите й промените в учеб­ниците са били на път да заменят „Под игото“ с „Робин­зон Крузо“. „И тази година децата пак ще тръг­нат на училище без учеб­ници. И след всичко това ГЕРБ имат наг­лостта да кажат, че образованието е техен приоритет“, допълни тя. Нинова обеща БСП да отмени закона за училищ­ното и предучилищ­ното образование на ГЕРБ, да върне парите в дър­жав­ните и общин­ски училища и да въведе един учеб­ник за един клас, по един пред­мет. „Ще вър­нем професионал­ните гим­назии, защото няма кадри за икономиката. Ще финан­сираме БАН, за да може Бъл­гария, стъп­вайки на наука и иновации, да върви нап­ред“, обясни Нинова. По думите й това е основата на реформа в образованието, която пред­лага левицата. „Чувам Борисов да казва, че ще праща всяко дете насила на училище. В кое училище, г-н Борисов, след като зак­рихте и общин­ски, и дър­жавни училища в цялата страна? Колко деца могат да си поз­волят да плащат такси в час­т­ните училища? И понеже основ­ният ни опонент не иска да се изп­рави очи в очи на дебат, иска екс­перти, които да му дър­жат ръката, отп­равям от тук поред­ния си въп­рос: излезте и кажете какво ще нап­равите за бъл­гар­с­ките деца, за бъл­гар­с­ките учители и за бъл­гар­с­кото образование. Ние даваме своята алтер­натива, нека чуем вашата“, призова Нинова. Лидерът на БСП пред­с­тави плат­фор­мата на „БСП за Бъл­гария“ и в няколко други насоки. „Искаме бъл­гар­ска икономика, бъл­гар­ско земеделие и бъл­гар­ски стоки. И това не означава, че ще извадим Бъл­гария от Европейс­кия съюз. Означава, че уважаваме съюза, но повече си обичаме отечес­т­вото“, комен­тира Нинова и раз­к­ритикува остро ГЕРБ за опитите им да наложат тезата, че са оставили страната във финан­сова стабил­ност. „Г-н Борисов, не искаме вашата финан­сова стабил­ност, която пред­с­тав­лява 27 млрд. лева дълг, защото тези хора в залата ще плащат този дълг. Вече една трета от това, което изкарва всеки от вас, не е ваше, дъл­жим го. Борисов ни го взе в аванс“, обърна се Нинова към препъл­нената зала във Враца. Според нея 30% от всичко произ­в­дено в Бъл­гария вече е дълг. „И всичко това, за да може той да се кипри уж с финан­сова стабил­ност, строител­с­тво и плащане на пен­сии, видите ли сякаш си ги носи от Банкя тези пари. Но зад­лъжня Бъл­гария за три поколения нап­ред. Това трябва да се промени. БСП ще го промени“, категорична бе Нинова.

.