Корнелия Нинова: само БСП може да спре ГЕРБ 

Корнелия Нинова: само БСП може да спре ГЕРБ 

Бойко Борисов е бабаит вътре пред народа си, но послушко навън пред чуждите интереси, заяви водачът на листата на социалистите в София-област Иван Ченчев

“Ако не харес­вате живота си такъв, какъвто ви го нап­равиха ГЕРБ, под­к­репете ни. Само БСП можем да ги спрем. Да спрем мут­рен­с­кия стил на управ­ление. За да няма нови заеми от още 6 млрд . лв. догодина, за да не ни управ­лява човек, бабаит вътре пред народа си, пос­лушко навън, пред чужди интереси. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на среща със сим­патизанти в Етрополе. 

“Борисов иска в Бъл­гария хората да му целуват ръка, а той целува навън на начал­ниците. Стига с това унижение на Бъл­гария. Само БСП може да го спре!“, категорична бе тя. 

Не целувайте ръка на никого. Бъдете свободни хора. Обръщам се към онези дяс­номис­лещи бъл­гари, които са вдиг­нали девиза: „Да не поз­волим БСП да управ­лява дър­жавата. Питам — кого под­к­репяте? Бив­шите комунисти, които се отричат от миналото си и себе си в името на властта. Човек, който се отрича от баща си, ще се отрече и от отечес­т­вото си“. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в гр. Правец по време на среща с общес­т­веността.  „Имате право да избирате между човек, наричащ нас кръвопийци, комунисти, деца на комунисти и нас­лед­ници на комунисти, а самият той бе бивш член на БКП, напус­нал служ­бата си в МВР– само и само да запази член­с­т­вото си в БКП и сега е обг­раден от такива хора, бивши пар­тийни сек­ретари. Цецка Цачева, Красимир Вел­чев, Менда Стоянова — все пар­тийни членове или пар­тийни сек­ретари“, каза също лидерът на БСП. Тя призова: „Бъл­гари, съг­ласни ли сте да ни управ­лява човек, който в името на лич­ния си интерес се съюзи с пар­тия ДОСТ? Тя изпъл­нява чужди интереси в Бъл­гария.“ Нинова припомни под­к­репата на ДОСТ за Цецка Цачева на президен­т­с­ките избори.

Лицата на нашите опоненти са клиенти на прокуратурата. Това е екипът на Бойко Борисов, и те излизат и ни говорят за морал. Това означава, че сме на прав път. Това е лицето на паралел­ната дър­жава и те се страхуват, че БСП ще я спре“, заяви Нинова пред съб­ралите се. Тя обясни какво е било управ­лението на Бойко Борисов: „Управ­ление, в което да нямаш свобода да си кажеш мнението, защото можеш да бъдеш увол­нен. Това е лидер на пар­тия, който кара своите хора да му целуват ръка, подобно на мафиот­ска групировка.“ Тя се обърна към хората, които  вяр­ват на ГЕРБ с думите: „Защо го допус­кате? Да се целува ръка на един човек и да не можете свободно да изповяд­вате идеите си.“

Иван Чен­чев:  Нека запазим енер­гията, която да ни доведе до втора победа, след тази на президен­т­с­ките избори

“Ако не харес­вате живота си такъв, какъвто ви го нап­равиха ГЕРБ,  под­к­репете ни. Само БСП можем да ги спрем. Да спрем мут­рен­с­кия стил на управ­ление. За да няма нови заеми от още 6 млрд . лв. дгодина, за да не ни управ­лява човек, бабаит вътре пред народа си, пос­лушко навън, пред чужди интереси. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова на среща със сим­патизанти в Етрополе. “Борисов иска в Бъл­гария хората да му целуват ръка, а той целува навън на начал­ниците. Стига с това унижение на Бъл­гария. Само БСП може да го спре!“, категорична бе тя.

Иван Чен­чев:  Нека запазим енер­гията, която да ни доведе до втора победа, след тази на президен­т­с­ките избори

Нека запазим енер­гията, която да ни доведе до втора победа, след тази на президен­т­с­ките избори.” Това заяви водачът на лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ в София област Иван Ченев. Той обясни пред тях, че левицата има една генерална цел – 8 милона бъл­гари и всич­ките над прага на бед­ност. Той бе категоричен, че БСП е пос­тавил човека в цен­търа на политиките си, затова вярва в победата.

“Горд съм, че живея в Етрополе и вие сте най-ценното. Благодаря ви на всички вас. С тези думи се обърна кан­дидатът за народен пред­с­тавител от лис­тата на „БСП за Бъл­гария” в Етрополе инж. Владимир Алек­сан­д­ров пред съб­ралите се в Етрополе. “Докъдето трябва и докъдето се налга до там ще стигна, за да видим в екс­п­лоатация пътя Кашана. За да имаме образование и да имаме специалисти, защото биз­неса вече трудно ги намира.Това са бол­ките на общината, с които ще се боря“, каза още Алек­сан­д­ров