Ако 10 дни след изборите няма редовен кабинет, Герджиков назначава еврокомисар

Ако след изборите на 26 март не бъде излъчено стабилно правител­с­тво, служеб­ният кабинет ще номинира след­ващия бъл­гар­ски еврокомисар. Това пот­върди премиерът Огнян Гер­джиков, който учас­тва в дис­кусия за бъдещето на ЕС, предаде БНР. „На служебно правител­с­тво не отива много да излъчва еврокомисар, тъй като се смята, че това е едно политическо наз­начение. От друга страна обаче, Бъл­гария губи с това, че няма свой пред­с­тавител в ЕК. С президента Радев стиг­нахме до след­ното споразумение – ако след изборите, след 10 дни Бъл­гария не съумее да излъчи своев­ременно правител­с­тво, тогава трябва нашето служебно правител­с­тво да излъчи еврокомисар. И аз поемам отговор­ността за това“, заяви Гер­джиков.