Убиха таксиметров шофьор край Варна, задържани са двама

Так­симет­ров шофьор е бил убит миналата нощ. Извър­шителите на теж­кото криминално прес­тъп­ление са задър­жани, съоб­щиха вчера от вар­нен­с­ката полиция. Сиг­нал за отк­ритото тяло на мъж в управ­лявания от него так­симет­ров автомобил е пос­тъпил минути след полунощ.

Колата е била пар­кирана в района на село Каменар. След издир­ване са установени и задър­жани двама души – мъж на 26 години от Дъл­гопол и 23-годишна жена от Свети Влас.

Работата по случая продъл­жава. Пред­с­тои пов­дигане на обвинения за грабеж, прид­ружен с убийс­тво. След пов­дигане на обвинението лицата ще бъдат задър­жани за срок до 72 часа с оглед пред­с­тавянето им в съда за налагане на пос­тоянна мярка за неот­к­лонение „задър­жане под стража”.

По инфор­мация на 24 часа намереният мър­тъв в колата си край Варна шофьор на такси е извес­тен. Това е 61-годишният Васил Ашиков. Васил е извес­тен като пер­фек­тен водач, няма никакви трудови провинения. Работи като такси от 2011-та година, досието му е безуп­речно, няма никакви нарушения на пътя.