Вандали от „Младост-1А“ тормозят кандидат за депутат от БСП

Вандали от „Младост-1А“ тормозят кандидат за депутат от БСП

На пос­тоянен тор­моз след изборите е под­ложен кан­дидатът за депутат от лис­тата на коалиция “БСП за Бъл­гария“ в 23МИР Ивайло Пав­лов. В пос­лед­ните две сед­мици биз­нес­менът, който е съд­руж­ник в една от так­симет­ровите ком­пании в столицата, е притес­няван от неиз­вес­тни ван­дали. Коли на фир­мата почти всеки ден осъм­ват над­рас­кани с над­писи с черен спрей “БСП“. Освен това прес­тъп­ниците зад­рас­к­ват със спрея номерата на автомобилите и чупят странич­ните им огледала.

“За две сед­мици пос­т­радалите коли са над 20, каза Ивайло Пав­лов. — Само през пос­лед­ната нощ — в неделя срещу понедел­ник — са над­рас­кани 5 автомобила. Всичко това се случва само в района на “Младост-1А“.

Мен не могат да ме изп­лашат, точно обрат­ното – мотивират ме да работя. Но се притес­нявам, че страдат близ­ките ми и колегите ми от всичко това“, заяви Ивайло Пав­лов.